wroclaw.pl Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 15°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Pop Up Pavillon fot. Marcin Oliva Soto
Pop Up Pavillon

"Kultura – Obecna! Diagnoza potencjału kulturowego Wrocławia oraz Strategia Rozwoju Kultury w perspektywie 2020+". Zapoznaj się z dokumentem, o którym debatujemy – diagnozą potencjału kulturowego Wrocławia i planem jego wykorzystania.

KULTURA - Obecna! from Wroclaw

Zespół redakcyjny:

Prof. Dr hab. Katarzyna Kajdanek / Dr Jacek Pluta / Dominika Kawalerowicz / Krzysztof Maj / Jarosław Broda / Jerzy Pietraszek / Jacek Sutryk

Zleceniodawca:

Departament Spraw Społecznych / Wydział Kultury– podmioty koordynujące politykę kulturalną Wrocławia

Celem prezentowanego planu rozwoju kultury Wrocław 2020+ jest:

Dokument oparto o następujące źródła:

Rzecz o wartościach…

Prawo do wolności artystycznej i twórczejKultura i działalność artystyczna rozwijają się dzięki ludziom traktującym ją jako zawodową profesję oraz pasję. Działalność, w którą zaangażowane jest wrocławskie środowisko ludzi kultury, przebiega w warunkach wolności i prawa do swobody artystycznej wypowiedzi.

Prawo do uczestnictwa w kulturzeKultura jest podstawowym środowiskiem społecznym człowieka. Jest złożonym zespołem powtarzalnych praktyk i aktywności - uczestnictwa, dialogu, tworzenia, przekształcania, zawiązywania relacji.

Kultura realizująca 4 podstawowe funkcje:

Co nam da dokument?

Co da nam dokument? Infografika

  1. Narzędzie polityki kulturalnej – rozumienie nie teoretyczne a praktyczne.
  2. Integracja i wzmocnienie lokalnego środowiska kultury.
  3. Zachowanie potencjału rozwojowego wrocławskiej kultury w wymiarze miejskim i regionalnym.
  4. Wskazanie i wzmocnienie obszarów kultury istotnych dla sposobów uczestnictwa w kulturze.

Cele strategiczne:

Wybrane obszary działań strategicznych sprzyjających rozwojowi wrocławskiej kultury:

Wybrane obszary działań strategicznych sprzyjających rozwojowi wrocławskiej kultury. Infografika

Partycypacja i ewaluacja

Diagnoza wrocławskiego pola kultury – zabranie głosów środowiska na temat kondycji i potrzeb wrocławskiej kultury.

Stworzenie podstaw dla opracowania modelu współpracy w obszarze polityki kulturalnej i społecznej – powołanie Rady Kultury.

Bieżące prowadzenie działań partycypacyjnych i ewaluacyjnych w polu kultury – Biuro Festiwalowe Impart 2016, Diagnoza Zasobów i Potrzeb Wrocławskiej Kultury – badania w cyklu 2 letnim, Sprawozdania Prezydenta z działań w sferze kultury (docelowo nowy model sprawozdań).

Kamienie milowe uspołecznienia planu

 

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl