Konsultacje koncepcji dot. ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce

Dla nowej perspektywy finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027. informacja Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MPiPS RP.

Trwają prace nad koncepcją umiejscowienia tematyki ekonomii społecznej i solidarnej w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach wspólnych prac Departamentu Ekonomii Społecznej Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz ekspertów projektu "Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej", powstał dokument pn. "EKONOMIA SPOŁECZNA W POLSCE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2021+ WNIOSKI I REKOMENDOWANE ROZWIĄZANIA".  Podczas posiedzenia KKRES w dn. 18 czerwca br. opracowanie zostało jednogłośnie rekomendowane do dalszej dyskusji i konsultacji z przedstawicielami zainteresowanych środowisk.

Zapraszamy zatem do lektury i analizy powstałego opracowania oraz zgłaszanie opinii, uwag i propozycji na załączonym formularzu do 16 lipca br. na adresy poczty elektronicznej:

Jakub.Szewczyk@mrpips.gov.pl,

Andrzej.Radniecki@mrpips.gov.pl

a.bugalska@ozrss.pl

Jednocześnie zapraszamy do udziału w makroregionalnych spotkaniach konsultacyjnych nad całością materiału, które odbędą się w następujących lokalizacjach i terminach:

 Poznań, 1-2 lipca 2019 (województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie)
 Katowice, 4-5 lipca 2019 (województwa: podkarpackie, śląskie, małopolskie, opolskie);
 Warszawa, 8-9 lipca 2019 (województwa: świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie, łódzkie);
 Toruń, 11-12 lipca 2019 (województwa kujawsko-pomorskie, mazowieckie, pomorskie, warmińsko-mazurskie).

Uczestnicy: przedstawiciele Instytucji Zarządzających RPO, Regionalnych Ośrodków Ekonomii Społecznej, członkowie Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, regionalnych ciał konsultacyjnych (WRDPP, WRRP, WRKON etc.).
Szczegółowe informacje i rejestracja: k.plowiec@ozrss.pl, a.deja@ozrss.pl, tel. 535 404 880.

DO POBRANIA:

>>>Ekonomia społeczna w nowej perspektywie finansowej 2020+<<<

>>>Ekonomia społeczna w nowej perspektywie finansowej 2020+_wersja skrócona<<<

>>>Prezentacja - Ekonomia społeczna w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2020+<<<

>>>Formularz uwag<<<