E-formularz

Zapoznaj się z wariantami i zgłoś opinię do 5 maja!

Na potrzeby tego etapu konsultacji zostały przygotowane cztery warianty urządzenia ruchu na Mostach Osobowickich. Dodatkowo zostało przygotowane „wyzwanie”, polegające na dobudowaniu dodatkowej kładki pieszo-rowerowej po jednej ze stron.

Do wariantów przejdziesz, klikając tutaj.

Zapoznaj się z koncepcjami, a następnie odpowiedz na poniższe pytania. Poznanie Twojej opinii pozwoli na wypracowanie ostatecznej koncepcji, odpowiadającej na potrzeby użytkowników i użytkowniczek tej drogi. 

Poszczególne pytania dotyczą korzystania z Mostów przez różne grupy użytkowników: pieszych, rowerzystów, kierowców pojazdów osobowych i pasażerów komunikacji zbiorowej. Bardzo prosimy o zwięzłe odpowiedzi na pytania szczegółowe, dłuższą wypowiedź można zawrzeć na końcu formularza.

Fill out my online form.