Konsultacje Funduszu Osiedlowego: Przedmieście Świdnickie

Informacja o konsultacjach przekazana przez Zarząd Osiedla.

Informacja z dnia 25.11.2019

Notatka z przeprowadzonych konsultacji (załącznik)

Informacja z dnia 08.10.2019

Informacja o konsultacjach społecznych.

Zarząd Osiedla Przedmieście Świdnickie ogłasza KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące programu Funduszu Osiedlowego.

Celem konsultacji jest zebranie propozycji dotyczących inwestycji służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców w miejscu ich zamieszkiwania, które zdaniem Państwa powinny zostać objęte powyższym programem. Szczegółowe wymogi, dotyczące tych inwestycji, zostały zamieszczone na stronie www.wroclaw.pl/fundusz-osiedlowy, informacja o nich dostępna jest także w siedzibie Rady Osiedla.

Planowane zamierzenia muszą dotyczyć inwestycji na nieruchomościach, co do których Gmina Wrocław może wykazać się prawem do dysponowania na cele budowlane. Dla Osiedla Przedmieście Świdnickie kwota Funduszu Osiedlowego na lata 2020-2021 wynosi 1 022 870,99 zł.

Zwracamy się zatem do Państwa o składanie w dniach od 16.10.2019 r. do 03.11.2019 r. propozycji takich inwestycji drogą mailową na adres Rady Osiedla Przedmieście Świdnickie przedmiescie_swidnickie@osiedla.wroclaw.pl lub pisemnie do siedziby Rady Osiedla Przedmieście Świdnickie we Wrocławiu, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 37, 50-032 Wrocław w czasie dyżurów Zarządu tj. w poniedziałek godz. 16-18 lub do naszej skrzynki pocztowej przy drzwiach wejściowych.

Propozycje powinny zawierać krótki opis z uzasadnieniem i lokalizacją oraz szacunkowy koszt. Prosimy także o ewentualne dołączenie zdjęć, rysunków, planów sytuacyjnych oraz mapek terenu zgłoszonej inwestycji

Jednocześnie Zarząd Osiedla Przedmieście Świdnickie zaprasza na spotkania konsultacyjne w dniach 04.11.2019 r. (poniedziałek) w godz. 16.00 - 18.00 oraz 08.11.2019 r. (piątek) w godz. 17.00 – 19.00 które odbędą się w siedzibie Rady Osiedla Przedmieście Świdnickie we Wrocławiu, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 37.
Czekamy na Państwa Propozycje!

 

Do pobrania