Konsultacje Funduszu Osiedlowego: Krzyki-Partynice

Informacja o konsultacjach przekazana przez Zarząd Osiedla.

Informacja z dnia 03.12.2019

Notatka z odbytych konsultacji (załącznik)

Informacja z dnia 05.11.2019

Zarząd Osiedla Krzyki-Partynice informuje niniejszym, że 13 listopada 2019 r. R.O, K-P rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie inwestowania z Funduszu Osiedlowego w latach 2020-2021, zgodnie z pkt. 7 "Zasad subsydiarnego decydowania przez samorządy osiedlowe o realizacji osiedlowych inwestycji w latach 2020-2021 w ramach tzw. Funduszu Osiedlowego".

Nasze wnioski inwestycyjne w "układzie rangowym": są następujące:

1. Przyrodniczy Park Osiedlowy w zadrzewieniu między ulicami: Partynicka-Siostrzana-Skrajna.
2. Renaturalizacja potoku Olszówka Krzycka.
3. Zasadzenie 150 drzew sukcesywnie, przy wsparciu specjalistów ZZM Wrocław i przy uwzględnieniu aktywności mieszkańców Osiedla.
4. Park Miejski przy ulicy Zwycięskiej.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w następujących formach:

  • umieszczane informacji o konsultacjach w 8 gablotach z informacjami Rady Osiedla i zbieranie informacji od mieszkańców,
  • umieszczenie ogłoszenia w na stronie internetowej Rady Osiedla Krzyki-Partynice i zbieranie uwag dotyczących
  • proponowanych wniosków inwestycyjnych
  • poprzez dyskusje na spotkaniach mieszkańców w siedzibie Rady Osiedla Krzyki-Partynice,
  • poprzez dyskusje z mieszkańcami w miejscach planowanych inwestycji.

Do pobrania