Jesteś z NGO? Przyjdź na V Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych

fot. Patrycja Dzwonkowska

W piątek, 19 listopada, w Centrum Sektor 3 przy ul. Legnickiej 65 odbędzie się Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. To okazja do spotkania całego środowiska pozarządowego we Wrocławiu.

–  W tym roku pochylimy się przede wszystkim nad kryzysami. Nad tym, że jest ich coraz więcej, składają się w jakąś przerażającą całość. Mamy obecnie do czynienia z kryzysem uchodźczym, klimatycznym, gospodarczym, moralnym. W szersze tło zdarzeń wprowadzi nas wystąpienie Edwina Bendyka, publicysty tygodnika Polityka. Na panelu będziemy rozmawiać o lokalnych, wrocławskich wymiarach tych kryzysów. I o działaniach, o szukaniu rozwiązań. O odpowiedzialności każdego z nas – mówi Grzegorz Tymoszyk z Fundacji Umbrella, współorganizator Kongresu.

–  Wrocławski Kongres Organizacji Pozarządowych to najważniejsze wydarzenie dla wrocławskich społeczników. Spotykamy się już po raz 5 i z każdym rokiem coraz trudniejsza rzeczywistość przekonuje, że jest to wydarzenie ważne i potrzebne. Wrocław nie będzie się rozwijał bez silnych organizacji pozarządowych. Kongres jest doskonałą okazją, by się wymienić się doświadczeniami, nauczyć się siebie nawzajem, czy po prostu wzajemnie powspierać – dodaje Tadeusz Mincer, współorganizator Kongresu z Fundacji na rzecz Studiów Europejskich FEPS.

Spotkanie zaplanowano na 19 listopada w kompleksie Centrum Sektor 3 – TRATWA – Skatepark przy ul. Legnickiej 65. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, organizatorzy proszę jednak o zarejestrowanie się za pomocą internetowego formularza.

Agenda V Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych

9.00–10.00 Śniadanie Pozarządowe (każdy coś przygotowuje i częstuje)

10.00–10.30 Otwarcie Kongresu; wystąpienie prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka

10.30–11.15  Wykład inauguracyjny na kanwie książki „W Polsce, czyli wszędzie" – Edwin Bendyk, Prezes Zarządu Fundacji Stefana Batorego, dziennikarz, publicysta, futurysta

11.15–12.00 Panel dyskusyjny: Gmina Wrocław i NGO wobec wyzwań teraźniejszości i przyszłości

12.00 - 13.30  Spotkania tematyczne proponowane przez organizacje i grupy branżowe NGO:

  • Jak skutecznie zapobiegać i przeciwdziałać cyberprzemocy?, cz. 1; otwarte spotkanie GB NGO ds. Dzieci i Młodzieży
  • Ochrona przyrody w mieście – dobre praktyki; podczas tego spotkania nastąpi utworzenie GB NGO Przyrody i Klimatu – Koalicja  Wrocławska Ochrona Klimatu
  • Rekreacja i sport powszechnym priorytetem we Wrocławiu? podczas tego spotkania nastąpi utworzenie GB NGO ds. Rekreacji i Sportu Powszechnego – Stowarzyszenie Menedżerów Sportu
  • Win–win! Współpraca NGO z firmami  odpowiedzialnymi  społecznie; otwarte spotkanie GB ds. Ekonomii Społecznej
  • Otwarte spotkanie tematyczne GB NGO Kultura Wrocław

13.30–14.30 Obiad

14.30–16.00  Spotkania tematyczne proponowane przez organizacje i grupy branżowe NGO

  • Jak skutecznie zapobiegać i przeciwdziałać cyberprzemocy? cz. 2; otwarte spotkanie GB NGO ds. Dzieci i Młodzieży
  • Sieć poMOCY – po co NGO sięgają po środki UE i dlaczego niektóre tego nie robią?; podczas   tego   spotkania nastąpi utworzenie GB NGO Współpracy Międzynarodowej – Fundacja Umbrella
  • Konsultacje społeczne, partycypacja, współtworzenie – Fundacja Aktywny Senior, Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich, Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
  • Jak ocalić nasze człowieczeństwo? Kryzys humanitarny na granicy PL-BLR – Stowarzyszenie TRATWA, Fundacja Peryferie
  • Dostępność jest już obowiązkiem i dla kogo – otwarte spotkanie Grupy branżowej ds. osób z niepełnosprawnościami i dostępności

16.00–16.30 Podsumowanie plenarne – przedstawienie dorobku spotkań tematycznych organizacji i grup branżowych

16.30–17.00 Zakończenie Kongresu i wspólne zasadzenie Drzewa Europy

W programie przewidziano także after party: m.in. przedstawienie teatralne w Skateparku (17.00–18.00) oraz Strefa Chilloutu – próba  otwarta Lecha Janerki (18.00–21.00).