KSTM wygrał konkurs na remont tramwaju Maximum

fot. Biuro ds. Partycypacji Społecznej

Klub Sympatyków Transportu Miejskiego wygrał otwarty konkurs na dalszy etap remontu zabytkowego tramwaju Maximum z 1901 roku. Drugim elementem zadania jest organizacja zajęć edukacyjnych propagujących wiedzę o komunikacji miejskiej i historycznym taborze Wrocławia.

Wrocławskie zabytki to nie tylko historyczne budynki, ale również tabor komunikacji zbiorowej. Wrocław od kilku lat na różnych polach pomaga dbać o jego zachowanie. Niedawno został ogłoszony otwarty konkurs ofert na przeprowadzenie kolejnego etapu prac konserwatorsko – restauratorskich zabytkowego wagonu Maximum z 1901 roku. Pierwsza część renowacji odbyła się w ramach realizacji projektu Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Teraz poznaliśmy organizację, która wykona drugą część prac. Komisja konkursowa wybrała ofertę - Klub Sympatyków Transportu Miejskiego. 

Czytaj więcej: Zabytkowy Maximum nabiera kształtów

W tym etapie chcemy wykonać, jak najwięcej się uda w ramach zakładanego budżetu. Na pewno będzie to odbudowa podwozia. Zakładamy, że do pełnego zakończenia renowacji tego zabytku będzie potrzebny jeszcze trzeci etap prac – wyjaśnia Bartłomiej Świerczewski, dyrektor biura ds. Partycypacji Społecznej w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Organizatorom konkursu zależało, na jak wierniejszym odbudowaniu tramwaju, bo jest on bardzo unikatowym zabytkiem.  W całej Europie Środkowo-Wschodniej jest to niemal na pewno jedyny egzemplarz. Zadanie będzie więc prowadzone z zachowaniem wszystkich wymogów realizacji prac konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym. Nie tylko biorąc pod uwagę wpisanie pojazdu do rejestru zabytków, ale też ze względu na jego wiek, zastosowane rozwiązania konstrukcyjne prekursorskie dla początku XX w., a także niewielką całkowitą liczbę zachowanych egzemplarzy należy go traktować jako obiekt szczególny czytamy na stronie KSTM.

Renowacja podwozia czteroosiowego wagonu typu Maximum z 1901r. ma się odbywać na podstawie zachowanych elementów dwóch oryginalnych skrętnych wózków, połączenia nadwozia oraz podwozia wagonu a także przywróceniu sprawności mechanicznej wagonu. Celem końcowym prac jest odtworzenie pierwotnego stanu pojazdu z początku jego eksploatacji, a więc roku 1901 r. poprzez prace renowacyjne z elementami rekonstrukcji, koniecznymi do stworzenia w pełni funkcjonującego tramwaju. Ustalając wytyczne do prac renowacyjnych, należy zwrócić uwagę na rzetelność wykonania wagonu i podejść 2 do realizacji w sposób odpowiedzialny bez stosowania półśrodków i prowizoriów. Ma to fundamentalne znaczenie dla przeprowadzenia całego projektu.

Zajęcia edukacyjne i wydarzenia

Odnowa tramwaju to jednak tylko część zadania. Równie ważnym jego elementem jest organizacja wydarzeń edukacyjnych, które mają propagować wiedzę o historycznym taborze komunikacji zbiorowej jako elemencie dziedzictwa kulturowego Wrocławia. Chodzi o organizowanie tematycznych wykładów, prelekcji, zajęć dla dzieci i młodzieży, festynów i innych eventów. Zwycięzcy konkursu pierwsze wydarzenie zapowiadają już w trakcie remontu tramwaju.  - Prezentacja odbędzie się 8 września 2018 r. na terenie dawnej zajezdni tramwajowej "Popowice" przy ul. Legnickiej 65 i będzie połączona z większą imprezą plenerową poświęconą dziedzictwu środków transportu (Dzień Otwarty Zajezdni Popowice).

Zobacz, jak wyglądał pierwszy etap remontu