Remont zabytkowego tramwaju „Max Berg” coraz bliżej finiszu

fot. Michał Maliczkiewicz, Biuro ds. Partycypacji Społecznej

Wydział Partycypacji Społecznej ogłosił otwarty konkurs na kolejny (przedostatni) etap remontu zabytkowego tramwaju typu Maximum z 1901 roku, który nazwano głosami wrocławian „Max Berg”. Drugim elementem zadania jest organizacja wydarzenia promującego historię i ochronę dziedzictwa zabytków komunikacji.

Wrocławskie zabytki to nie tylko historyczne budynki, ale również tabor komunikacji zbiorowej. Wrocław od kilku lat na różnych polach pomaga dbać o jego zachowanie. Zgodnie z zapowiedziami Wydział Partycypacji Społecznej ogłosił otwarty konkurs na przeprowadzenie kolejnego etapu prac konserwatorsko – restauratorskich zabytkowego wagonu typu Maximum z 1901 roku, któremu wrocławianie ostatnio nadali imię Max Berg”. 

Pierwsza część renowacji odbyła się w ramach realizacji projektu Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Kolejna była wykonana na zasadzie konkursu, wygrał go Klub Sympatyków Transportu Miejskiego. Trzecia część remontu również ma być wykonana w trybie otwartego konkursu. Do zrobienia jest instalacja elektryczna tramwaju. Odtworzenie układu świateł tramwaju, zrobienie ogrzewania i m.in. wykonanie mechanizmu hamulców szynowych. 

– W wyniku III etapu remontu, który potrwa do końca roku, tramwaj zostanie uruchomiony elektrycznie. To oznacza, że będzie mógł samodzielnie jeździć. Trzeba jednak pamiętać, że czeka nas jeszcze jeden etap, polegający na wykończeniu pojazdu, w tym odtworzeniu jego wnętrza, aby idealnie odwzorowywał tramwaj z początku XX wieku – mówił podczas ostatniej prezentacji zabytkowego tramwaju Sebastian Wolszczak, zastępca dyrektora Wydziału Partycypacji Społecznej UMW.

Czytaj więcej: Zabytkowy Maximum nabiera kształtów

Organizatorom konkursu zależy na jak wierniejszym odbudowaniu tramwaju, bo jest on unikatowym zabytkiem. W całej Europie Środkowo-Wschodniej jest to prawdopodobnie jedyny egzemplarz. Zadanie będzie więc prowadzone z zachowaniem wszystkich wymogów realizacji prac konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym. 

Wygląd i wyposażenie wagonu mają odpowiadać stanowi pierwotnemu z 1901 r. Wagon ma mieć przywróconą sprawność mechaniczną i elektryczną – być zdolnym do samodzielnej jazdy po torach na terenie Wrocławia. 

Podczas wykonywania robót należy pamiętać, że pojazd będzie w przyszłości eksploatowany, choć jego użycie będzie ograniczone. Musi zatem spełniać warunki bezpieczeństwa, a więc posiadać wytrzymałą konstrukcję, odpowiednie zabezpieczenie instalacji elektrycznych czy zabezpieczenie przeciwpożarowe materiałów. Jest to tym istotniejsze, że materiały i surowce użyte do budowy nadwozia (np. drewno, płótno żaglowe) same w sobie nie gwarantują bezpiecznej eksploatacji. Renowacja musi być wykonana w sposób, zapewniający bezpieczeństwo pasażerów, kierujących oraz innych uczestników ruchu. 

Zajęcia edukacyjne i wydarzenia

Odnowa tramwaju to jednak tylko część zadania. Równie ważnym jego elementem jest organizacja wydarzenia/festynu edukacyjnego, który ma propagować wiedzę o historycznym taborze komunikacji zbiorowej jako elemencie dziedzictwa kulturowego Wrocławia. 

Urząd Miejski na oferty w konkursie czeka do 18 lutego. Ogłoszenie o konkursie można znaleźć na stronie BIP UM Wrocławia. 

Maximum ma nowe imię