O konsultacjach

Zapoznaj się ze szczegółami konsultacji Jakie działania w Gminnym Programie Rewitalizacji?

Kiedy konsultujemy?

20 października–31 grudnia 2021 r. Pierwotny termin zakończenia konsultacji został przedłużony w odpowiedzi na opinie zgłoszone podczas spotkania otwierającego 28.10.2021

Co konsultujemy?

Działania, które mogą zostać zapisane w Gminnym Programie Rewitalizacji

Jaki zakres konsultacji?

Działania (społeczne, dotyczące zieleni i środowiska, a także infrastruktury), które będą stanowić odpowiedź na problemy opisane w diagnozie obszaru zdegradowanego

Jaki cel konsultacji?

Zapewnienie udziału interesariuszy rewitalizacji w przygotowaniu GPR

Jaki efekt konsultacji?

Raport z konsultacji

Kto konsultuje?

Interesariusze i interesariuszki rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, w szczególności mieszkanki i mieszkańcy obszaru rewitalizacji, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność społeczną i/lub gospodarczą, a także właściciele i właścicielki, użytkownicy i użytkowniczki wieczyści nieruchomości oraz podmioty zarządzające nieruchomościami i posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji 

Jak konsultujemy?

FORMULARZ | 27.10–31.12.2021 r. | Dostępny na stronie konsultacji | Formularz należy pobrać ze strony i, wypełniony,  obowiązkowo: 

1) wydrukować i złożyć podpisany dokument w Kancelarii Urzędu przy ul. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, w kopercie z dopiskiem "Wydział Partycypacji Społecznej - zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego" lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. Zgłoszeń należy dokonać do 31 grudnia 2021 r. W przypadku wysyłki formularza za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz  

2) Przesłać jako edytowalny załącznik na podany na stronie adres poczty elektronicznej.

SPOTKANIE OTWIERAJĄCE | 27.10.2021 r. (środa), godz. 17.30 | MiserArt, ul. Cybulskiego 35 A | Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią obowiązują zapisy – decyduje kolejność zgłoszeń | Planowana obecność tłumacza polskiego języka migowego | Zapisy do 25 października przez formularz: wroc.city/otwarcie 

NARADA KONSULTACYJNA DOTYCZĄCA ZIELENI I ŚRODOWISKA | 3.11.2021 r. (środa), godz. 17.30 | Brochowskie Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Koreańska 1a | Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią obowiązują zapisy – decyduje kolejność zgłoszeń | Zapisy do 2 listopada przez formularz: wroc.city/narady

NARADA KONSULTACYJNA DOTYCZĄCA INFRASTRUKTURY | 9.11.2021 r. (wtorek), godz. 17:30 | Centrum na Przedmieściu, ul. Prądzyńskiego 39a | Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią obowiązują zapisy – decyduje kolejność zgłoszeń | Zapisy do 8 listopada przez formularz: wroc.city/narady 

NARADA KONSULTACYJNA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH | 18.11.2021 r. (czwartek), godz. 17.30 | Plac Grunwaldzki OD NOWA, ul. Skłodowskiej-Curie 63a | Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią obowiązują zapisy – decyduje kolejność zgłoszeń | Zapisy do 17 listopada przez formularz: wroc.city/narady

W przypadku zaostrzenia obostrzeń związanych z rozwojem pandemii COVID-19 spotkania odbędą się on-line.

Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Plakat informujący o konsultacjach społecznych zatytułowanych "Jakie działania w Gminnym Programie Rewitalizacji?"