wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

22°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 11:00

wroclaw.pl strona główna
Posłuchaj podkastu wroclaw.pl
na dzień dobry
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Jaki obszar rewitalizować? [RAPORT Z KONSULTACJI]
grafika ilustracyjna Wrocław Rozmawia
grafika ilustracyjna

Zapoznaj się z raportem konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji we Wrocławiu.

Co konsultowaliśmy?

Konsultacje miały na celu zebranie opinii na temat projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji we Wrocławiu. Mieszkańcy i mieszkanki mogli wyrazić swoje zdanie podczas e-debaty, e-spotkań, za pomocą e-formularza/formularza opinii, poprzez e-mail lub telefonicznie (w trakcie ustalonych dyżurów). 

Czego się dowiedzieliśmy?

Uczestnicy konsultacji społecznych generalnie pozytywnie wypowiedzieli się na temat projektu uchwały delimitacyjnej. Pojawiły się głosy aprobaty za tym, że możliwie szeroko wyznaczono obszar, który może zostać objęty rewitalizacją. Kilka osób wprost wyraziło poparcie dla włączenia w zakres obszaru rewitalizacji m.in. Brochowa, czy Kleczkowa. Również pozytywnie skomentowano zapowiedź kontynuacji działań rewitalizacyjnych na Nadodrzu i Przedmieściu Oławskim.

Co warte podkreślenia,  znaczna liczba zgłoszonych opinii wykraczała poza zakres tematu konsultacji. Dotyczyły one głównie szeroko pojętej jakości życia osiedlowego. Być może wynika to z tego, że osiedla, które uwzględniono w projektowanej uchwale, zostały wybrane zgodnie z potrzebami społecznymi i z rzeczywistym poziomem degradacji tych obszarów.

Zapoznaj się z raportem (poniżej), który zawiera opis przebiegu konsultacji, zgłoszone opinie i odpowiedzi UM. 

Co dalej?

Mając na uwadze zaangażowanie uczestników konsultacji społecznych oraz poświęcony przez nich czas, podjęto decyzję, że opinie dotyczące ww. jakości życia osiedlowego będą rozpatrywane podczas konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia gminnego programu rewitalizacji. W konsekwencji tych konsultacji nie wprowadzono żadnych zmian do projektu uchwały. Zgłoszono ją do podjęcia przez Radę Miasta Wrocławia podczas sesji w dniu 20 maja br.

Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkankom i mieszkańcom za udział w konsultacjach.

Wasz głos jest ważny!

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl