wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

20°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 09:55

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. Konsultacje społeczne
 4. Zakończone konsultacje
 5. 2022
 6. Jaki będzie plan transportowy Wrocławia?

Konsultacje społeczne dotyczące Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia na lata 2023–2027 (Plan Transportowy Wrocławia).

SPRAWDŹ RAPORT

Z KONSULTACJI

Po co Wrocławiowi Plan Transportowy?

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia na lata 2023–2027 to dokument prawa lokalnego. Jego struktura wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Dokument jest po tym, by, dzięki temu, że wskazuje się w nim odpowiednie działania, zwiększyła się efektywność publicznego transportu zbiorowego.

We Wrocławiu istnieje dokument o nazwie Wrocławska Polityka Mobilności. Czym ona różni się od Planu Transportowego?

We Wrocławskiej Polityce Mobilności przedstawiono koncepcję rozwoju miasta związaną z całym systemem transportowym (uwzględniono tam wszelkie możliwe formy przemieszczania się). Plan Transportowy natomiast jest skoncentrowany na rozwoju publicznego transportu zbiorowego jako najbardziej pojemnego i relatywnie szybkiego środka transportu (we Wrocławiu to szczególnie rozwój sieci tramwajowej). Zatem Plan Transportowy dotyczy praktycznie wyłącznie kierunków rozwoju transportu zbiorowego. Polityka Mobilności natomiast obejmuje kompleksowo wszelkie sposoby przemieszczania się po mieście (modal split) i kierunki jego zmian.

Plan Transportowy bazuje na danych pozyskanych w ramach Kompleksowych Badań Ruchu we Wrocławiu z 2018 r. i aktualnych danych: w zakresie kosztów systemu funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie miasta i terenach sąsiednich oraz danych przestrzennych, ekonomicznych i społecznych.

Na jakiej podstawie powstaje Plan Transportowy? Czy we Wrocławiu prowadzone są badania ruchu?

Autorzy Planu Transportowego koncentrują się na sprecyzowaniu wizji rozwoju systemu publicznego transportu zbiorowego we Wrocławiu do 2027 r. Została ona wypracowana w oparciu o wiedzę i doświadczenie ekspertów i przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia. Aby określić, jakie są potrzeby przewozowe na lata 2023–2027, wykorzystano czterostadiowy Model Ruchu Wrocławia i Gmin Sąsiednich, który został oparty na wynikach Kompleksowych Badań Ruchu we Wrocławiu i otoczeniu przeprowadzonych w 2018 roku.

Jakie są główne cele Planu Transportowego?

Głównym celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie efektywnych przewozów o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Gminy Wrocław i gmin ościennych, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju transportu i z uwzględnieniem potrzeb transportowych wszystkich mieszkańców i mieszkanek, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Plan Transportowy ma być pomocny w rozwoju organizowanego przez Gminę Wrocław publicznego transportu zbiorowego, który jest realną alternatywą dla transportu indywidualnego dzięki wysokiej dostępności, jakości i efektywności działania.

Jaki wkład mogą mieć mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia w tworzenie Planu Transportowego?

Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia poprzez udział w konsultacjach będą mogli wyrazić opinie w odniesieniu do zaproponowanych kierunków rozwoju transportu zbiorowego miasta. Pozwoli to na ewentualne korekty opracowanego modelu rozwojowego.

Co nie jest przedmiotem konsultacji? Czego nie obejmuje Plan Transportowy?

W Planie Transportowym analizuje się zaplanowane w innych dokumentach inwestycje związane z transportem oraz pokazuje możliwe scenariusze rozwoju: jak publiczny transport zbiorowy może funkcjonować, jeśli założone inwestycje powiodą się. Nie prezentuje się tu zatem nowych inwestycji, lecz bazuje na znanych już planach.

W dokumencie wskazuje się sposób organizacji i finansowania transportu zbiorowego na terenie miasta oraz tam, gdzie organizatorem jest Gmina Wrocław, w tym m.in. prognozy w zakresie potrzeb przewozowych, standardy usług przewozowych, planowana sieć transportu zbiorowego, kierunki rozwoju systemu transportu zbiorowego i inne niezbędne kwestie, wynikające z przepisów odrębnych i z rozporządzenia wykonawczego.

Nazwa
Jaki będzie plan transportowy Wrocławia?
Co konsultujemy?
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia na lata 2023–2027 (Plan Transportowy Wrocławia).
Termin
5–25 września 2022 r.
Zakres
 • Planowana sieć komunikacyjna
 • Zasady organizacji informacji pasażerskiej
 • Pożądany standard usług w przewozach
 • Preferencje dot. wyboru środków transportu.
 • Kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego
Cel
Zebranie opinii wrocławian i wrocławianek na temat projektu Planu Transportowego dla Wrocławia.
Formy

E-FORMULARZ OPINII | 5–25.09.2022 r. | Dostępny na stronie konsultacji

SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 14.09.2022 r. (środa), godz. 17.30 | pl. Nowy Targ 1-8, s. 215

E-SPOTKANIE DLA RAD OSIEDLI | 20.09.2022 r. (wtorek), godz. 17.30 | Spotkanie on-line dla zaproszonych przedstawicieli

DYŻURY TELEFONICZNE | 5–25.09.2022 r. |Telefon: 606 189 622 | Terminy dyżurów:

 • 5–18.09 w godz. 8:00–10:00
 • 19–25.09 w godz. 14:00– 16:00

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU projektu Planu Transportowego | Dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia

Kto konsultuje?
Mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia; szczególne zaproszenie kierujemy do przedstawicieli samorządów osiedlowych.
Efekt

Raport z konsultacji z informacją o uwzględnionych opiniach.

Promocja
 • BIP Urząd Miejski Wrocławia
 • plakaty (w okolicy konsultowanego podwórka) – ok. 70
 • biuletyn papierowy i strona główna wroclaw.pl
 • Wrocław Rozmawia: www, FB, Twitter, Instagram
 • FB: wydarzenie, grupy osiedlowe, grupa WRO–NGO, FB – FEPS, 
 • informacja do samorządów osiedlowych i SCAL Wrocław, NGO (Sektor 3, Tratwa)
 • maile do interesariuszy
Liczba uczestników
 • spotkanie konsultacyjne – 5
 • e-spotkanie dla rad osiedli - 25
 • dyżur telefoniczny – 7
Liczba opinii
 • e-formularz – 115
 • e-maile –  10

Zapisz datę!

 • Start konsultacji
 • Spotkanie konsultacyjne
  pl. Nowy Targ 1-8, s. 215
 • E-spotkanie dla Rad Osiedli
  Spotkanie online dla zaproszonych przedstawicieli
 • Zakończenie konsultacji

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl