wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

24°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 17:40

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Konsultacje społeczne
  4. Zakończone konsultacje
  5. 2024
  6. Jaki będzie park przy Kminkowej?
  7. Jaki będzie park przy Kminkowej? [KONSULTACJE SPOŁECZNE]

Twój udział w konsultacjach jest ważny, ponieważ to dzięki Twoim opiniom możemy wspólnie kształtować przestrzeń, w której żyjemy.

Czego dotyczą konsultacje?

Konsultacje dotyczą terenu planowanego parku przy Kminkowej. Jest to teren o powierzchni około 3,17 ha zdefiniowany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)jako sportowy i pozostaje pod zarządem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Na terenie brak drzew, jednak okresowo jest on zalewany lub gromadzi się na nim woda stagnacyjna. Dostęp do terenu jest możliwy przez sześć stref wejściowych.

Podczas konsultacji omówimy zagospodarowanie terenu planowanego parku między ul. Kminkową, pętlą autobusową, ul. Fryzjerską i ul. Kurkumową we Wrocławiu. Przedyskutujemy dwie koncepcje zaproponowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Opis koncepcji znajduje się w tym miejscu. Obie koncepcje mają na celu stworzenie atrakcyjnego miejsca aktywności i wypoczynku, uwzględniając zieleń oraz elementy sportowe i rekreacyjne. 

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Konsultacje trwają od 12 czerwca do 4 lipca. 20 czerwca o godz. 17:30 w Centrum Aktywności Lokalnej Lipa Piotrowska przy ulicy Tymiankowej 3,  odbędzie się spotkanie warsztatowe dla mieszkańców i mieszkanek z udziałem przedstawicieli ZZM oraz projektantów. Przez cały okres trwania konsultacji, można wypowiedzieć się za pomocą e-formularza dostępnego na stronie konsultacji.

Konsultacje z młodymi

Zapraszamy również młode mieszkanki i młodych mieszkańców do udziału  w konsultacjach. Podczas spotkania w CAL-u Lipa Piotrowska, 12 czerwca o godz. 16:00, odbędą się warsztaty dla dzieci i młodzieży, podczas których porozmawiamy o parku przy Kminkowej i zbierzemy rekomendacje dla przyszłej koncepcji zagospodarowania tego miejsca. 

Masz szczególne potrzeby i chcesz uczestniczyć w konsultacjach?

Chcemy, aby w konsultacjach mogły uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby. Jeżeli masz specjalne potrzeby, napisz do nas (adres: konsultacje[at]feps.pl) najpóźniej 5 dni przed planowanym wydarzeniem, postaramy się zapewnić Ci możliwość udziału.

Tekst: Iwona Nowak

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl