wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

6°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 14:00

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Jak zmienić Gajowicką? [RAPORT Z KONSULTACJI]
Raport z konsultacji poświęconych zmianom na ulicy Gajowickiej, grafika ilustracyjna. Wrocław Rozmawia
Raport z konsultacji poświęconych zmianom na ulicy Gajowickiej, grafika ilustracyjna.

Zapoznaj się z raportem konsultacji koncepcji przebudowy ul. Gajowickiej.

O konsultacjach

Konsultacje odbywały się w okresie od 14 maja – 7 czerwca 2020 r. Konsultacjom poddana została koncepcja przebudowy całej ul. Gajowickiej, tzn. na odcinku od ul. Zaporoskiej do ul. Racławickiej z naciskiem na część nr I od ul. Zaporoskiej do al. gen. J. Hallera, ponieważ dla tej części ulicy ma zostać opracowany projekt budowlany. Mieszkańcy mogli zapoznać się z koncepcją dwóch wariantów przebudowy ul. Gajowickiej: z torowiskiem tramwajowym (wariant docelowy) oraz bez torowiska (wariant przejściowy).

Ze względu na pandemię COVID-19 konsultacje przeprowadzone zostały w pełni w formie cyfrowej za pomocą narzędzi internetowych. Wrocławianie wyrażali opinie, zarówno w trakcie e-spotkania 21 maja, a także poprzez e-formularz znajdujący się na stronie internetowej poświęconej konsultacjom: www.wroclaw.pl/gajowicka. O wyrażenie swojego stanowiska oraz o pomoc w promocji konsultacji proszone były także lokalne Rady Osiedli - Borek, Gajowice oraz Powstańców Śląskich.

Raport z konsultacji poświęconych zmianom na ulicy Gajowickiej, infografika

Podsumowanie i wyniki

Konsultacje społeczne, cieszyły się zainteresowaniem zarówno ze strony mieszkańców ulicy, osiedli: Borek, Gajowice, Powstańców Śląskich, jak i innych obszarów miasta. Uczestnicy konsultacji niejednokrotnie mieli różne wizje zmian na ulicy – jedni myśleli o niej w kategoriach uspokojonej ulicy osiedlowej, inni zaś – jako śródmiejskiej alei ważnej dla całego układu komunikacyjnego miasta. Różnice w postrzeganiu ulicy były również wynikiem zróżnicowanego sposobu przemieszczania się – inne potrzeby wyrażali kierowcy, pasażerowie komunikacji zbiorowej, piesi i rowerzyści. Ostateczna koncepcja modernizacji ul. Gajowickiej powstała w oparciu o poszukiwanie rozwiązań kompromisowych, odpowiadających na postulaty zróżnicowanych użytkowników ruchu.

Ze względu na obawy dotyczące kwestii poruszania się autobusów i samochodów po jednym pasie ruchu (na etapie wariantu przejściowego), funkcjonalności zatok autobusowych i węzła przesiadkowego, jak również nadmiernej szerokości pasów ruchu oraz związanej z tym czynnikiem możliwości wyprzedzania, przedstawiciele jednostek miejskich podjęli decyzję o zarekomendowaniu do kolejnego etapu projektowego, a więc projektu budowlanego, zmian pozwalających na poprawę przemieszczania się zarówno użytkowników transportu zbiorowego, jak i samochodowego.

Na całym odcinku I (od skrzyżowania z ul. Zaporoską do skrzyżowania z al. Hallera), a więc tym, dla którego jest przewidziane w następnym kroku opracowanie projektu budowlanego, po obu stronach pasów dla samochodów zaplanowane zostaną wydzielone korytarze dla autobusów. Rozwiązanie takie zakłada m.in. zwężenie pasów dla samochodów do 2,75 m oraz konieczność zwężenia planowanego pasa zieleni rozdzielającej do 1,3–2,0 m. Wprowadzone zmiany rekomendowane w wariancie przejściowym odcinka I można prześledzić na poniższych ilustracjach.

Odcinek I Gajowickiej (tj. od Zaporoskiej do Hallera)

Gajowicka wariant przejściowy przed konsultacjami

Koncepcja odcinka pokazywana podczas konsultacji w wariancie przejściowym.

Gajowicka wariant przejściowy po konsultacjach

Zmiany na tym odcinku wprowadzone w wyniku konsultacji – to też wariant przejściowy.

Gajowicka wariant docelowy

Grafika przedstawia odcinek I Gajowickiej w wariancie docelowym.

Opinie złożone do rozwiązań koncepcyjnych przedstawionych dla odcinka II (od al. Hallera do ul. Racławickiej) zostały zebrane i zostaną wykorzystane na kolejnych etapach projektowych w czasie, gdy takie prace zostaną podjęte. Obecna umowa zawarta pomiędzy wykonawcą a spółką Wrocławskie Inwestycje zawierała wyłącznie opracowanie koncepcji na tym odcinku. 

Liczba miejsc postojowych, tramwaj i zieleń

Do innych kwestii budzących silne zainteresowanie uczestników konsultacji należały: przewidziana liczba miejsc postojowych oraz ujęta w koncepcji budowa torowiska tramwajowego na całej długości ulicy. W rezultacie licznych opinii mieszkańców przedstawiciele jednostek miejskich zadecydowali o konieczności ponownej analizy możliwości wprowadzenia dodatkowych miejsc parkingowych na etapie projektu budowlanego. Ze względu na uwarunkowania drogowe oraz sprzeciw mieszkańców ulicy wobec projektowania torowiska na odcinku II (od skrzyżowania z al. Hallera do skrzyżowania z ul. Racławicką) pominięcie w koncepcji torowiska zostało uwzględnione jako ważne uwarunkowanie na przyszłość i przekazane do jednostek planistycznych.

Nie zmienia to faktu, że trasa ta obecnie jest wskazana w Studium i całkowita z niej rezygnacja jest możliwa wyłącznie po dokonaniu zmian w tym dokumencie. Jak wskazano powyżej, na całej długości odcinka I w wariancie przejściowym zamiast budowy torowiska, które jest odłożone w czasie, przewidziano wytyczenie buspasów.

Rozstrzygnięcia uwzględniły również zgodne opinie mieszkańców postulujących maksymalne zachowanie zieleni istniejącej oraz wykonanie nowych nasadzeń. W odpowiedzi na zgłaszane potrzeby korekt dotyczących m.in. przebiegu drogi dla rowerów, ciągów pieszych, przejść pieszo-rowerowych, lokalizacji przystanków i infrastruktury parkingowej, wiele ze zgłoszonych w tych aspektach opinii zostanie objętych ponowną analizą na etapie projektu budowlanego.

Konsultacje oraz raport przygotowane zostały w ramach zadania publicznego „Wsparcie procesów konsultacji społecznych na terenie gminy Wrocław w I półroczu 2020 roku” realizowanego przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich oraz Instytut Mediacji „Tak”, współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl