Jak urządzić park na Kępie Mieszczańskiej? [RAPORT]

Zapoznaj się z raportem z konsultacji urządzenia parku na Kępie Mieszczańskiej.

Co konsultowaliśmy?

Konsultacje odbywały się w okresie od 30 czerwca do 2 sierpnia 2020 i dotyczyły terenu zieleni o łącznej powierzchni 3,94 ha zlokalizowanego w północnej części Kępy Mieszczańskiej w obrębie ulic: Mieszczańskiej i Romana Dmowskiego. Strona konsultacji dostępna tutaj.

Podczas konsultacji mieszkańcy mogli odnieść się do przedstawionej koncepcji zagospodarowania terenu. Bezpośrednio w wydarzeniach konsultacyjnych: e-spotkaniu, w terenowym punkcie informacyjnym, w spacerze wzięło udział 113 osób. Liczba przekazanych opinii w różnej formie: 78. 

Jakie opinie?

Uczestnicy konsultacji zwracali uwagę przede wszystkim na to, że najważniejsze dla nich jest zazielenienie tego terenu, a dodatkowa infrastruktura (strefy zabaw i urządzenia sportowe) ma być dobrym uzupełnieniem nowych nasadzeń drzew i krzewów. Mieszkańcy marzą o dużej liczbie dorodnych drzew, które stworzą cień, umilą spacery oraz sąsiedzkie pikniki na polanie w parku. Są też zdania, że to, co przede wszystkim powinno wyróżniać teren przyszłego parku, to położenie nad Odrą i otwarcie na rzekę. Z tego powodu mieszkańcom bardzo zależy na zagospodarowaniu terenu położonego przy samej Odrze, należącego obecnie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który nie został objęty opracowaniem. 

Dla części osób biorących udział w konsultacjach bardzo ważne jest również połączenie parku za pomocą kładek: z ul. Składową na osiedlu Nadodrze (od strony wschodniej) oraz z ul. Michalczyka na osiedlu Szczepin (od strony zachodniej). Wykonanie mostków tego typu znacznie ułatwiłoby dostęp do parku mieszkańcom tych okolic. Zgodnie z zapowiedzią Zarządu Zieleni Miejskiej większość rekomendacji uczestników konsultacji społecznych zostanie uwzględniona w ostatecznej koncepcji zagospodarowania terenów zieleni Kępy Mieszczańskiej. Istniejący starodrzew będzie wzbogacony o nowe, liczne nasadzenia drzew i krzewów. Szata roślinna będzie oparta na propozycjach przedstawionych w koncepcji zagospodarowania terenu zaprezentowanej podczas konsultacji, z zachowaniem naturalnego charakteru parku, ukształtowania terenu i otwarcia widokowego na rzekę. Podczas realizacji zakłada się pozostawienie istniejącej zieleni i ograniczenie do minimum liczby wycinek. Park na Kępie Mieszczańskiej będzie terenem odpoczynku, z wyznaczonymi strefami rekreacyjno-wypoczynkowymi, których rozmieszczenie zostało zaakceptowane przez uczestników konsultacji społecznych.

Po analizie zebranych opinii projektanci oraz inwestor zdecydowali się pozostać przy zaproponowanym układzie ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych. Zdecydowana większość pozostałych, istniejących ścieżek będzie stanowić jednocześnie ciągi pieszo-rowerowe, co umożliwi swobodne poruszanie się po terenie parku i Kępy Mieszczańskiej. Rekomendacje mieszkańców, dotyczące dodatkowych powiązań planowanych ścieżek z budynkami oraz ścieżkami stworzonymi przez deweloperów, zostaną uwzględnione w ostatecznej koncepcji. 

Wprowadzona zostanie zieleń izolacyjna. Potencjalny hałas będzie ograniczony przez rezygnację z boiska do koszykówki. Dźwięki związane z rekreacyjnym użytkowaniem parku nie powinny być nadmiernie uciążliwe, gdyż strefy rekreacyjne będą odpowiednio oddalone od zabudowy mieszkaniowej. W ostatecznej koncepcji zachowane zostaną elementy zagospodarowania uznane przez mieszkańców za wartościowe. Planowany jest jeden duży wybieg dla psów. Projekt nie ogranicza możliwości spacerowania ze zwierzętami po całym terenie parku, pod warunkiem zachowania odpowiednich środków ostrożności i stosowania się do uchwały o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Wrocławia. Ze względu na pojawiające się opinie o zbędności bulodromu oraz stolików do gry w szachy w ostatecznej koncepcji zrezygnowano z tych elementów. Co do wieży widokowej w parku, ponieważ w tej kwestii zdania były podzielone, ZZM powróci do tematu w przyszłości. Tymczasem wieża zostanie przeniesiona do ostatniego etapu realizacji inwestycji.

Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkankom i mieszkańcom za udział w konsultacjach. Wasz głos jest ważny!

Konsultacje oraz raport przygotowane zostały w ramach zadania publicznego Wsparcie procesów konsultacji społecznych na terenie gminy Wrocław w I półroczu 2020 roku” realizowanego przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich oraz Instytut Mediacji Tak”, współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Do pobrania