Jak urządzić dolinę Olszówki i park Krzycki?

Jak urządzić dolinę Olszówki i park Krzycki?

Konsultacje społeczne urządzenia terenu doliny Olszówki i parku Krzyckiego

Rozwój terenów zieleni to jeden z najważniejszych aspektów planowania i zagospodarowania Wrocławia – każdy z nas wie, jak pozytywnie zielona przestrzeń w mieście wpływa na jakość życia.

Jeden z obszarów, który w najbliższym czasie Miasto chciałoby zagospodarować, położony jest w dorzeczu Ślęzy i Odry. Wstępnie plany na urządzenie doliny Olszówki Krzyckiej były inne (miał powstać park Krzycki i kolektor wody opadowej), jednak, w wyniku oddolnej inicjatywy mieszkańców, Prezydent zdecydował, że planowanie zostanie rozpoczęte od nowa, a decyzja na temat tego, jak urządzić to miejsce, będzie podjęta wspólnie z wrocławianami i wrocławiankami. Partycypacja społeczna jest niezwykle ważna – żadne nowoczesne miasto nie może być zarządzane bez słuchania głosu mieszkańców.  

W związku z tym rozpoczynamy proces planowania tego terenu: wspólnie chcemy zastanowić się, jak urządzić dolinę Olszówki i park Krzycki. Konsultacje, które rozpoczynamy, będą jednym z pierwszych etapów inwestycji.

Uwzględnić należy kilka spraw. Zarówno Miastu, jak i mieszkańcom, na sercu leży troska o przyrodę – trudno przecenić wartość przyrodniczą terenów Olszówki Krzyckiej oraz ich łęgowy i grądowy charakter czy nie docenić mikroklimatu miejsca. Jednocześnie każdy mieszkaniec osiedla ma świadomość problemu powracającego każdorazowo po ulewnych deszczach: zalewane są garaże i ulice. Należy zatem zadbać o odpowiednią retencję i zapewnić sposób mądrego gospodarowania wodą opadową w tej okolicy. Ponieważ dotychczasowy projekt kolektora nie mógł sprostać wszystkim wyzwaniom, zostanie stworzony nowy, tak, by powstający pomagał wykorzystać wodę opadową (zasilenie Olszówki Krzyckiej) i by można było chronić dobytek mieszkańców osiedla z poszanowaniem przyrody. Ale nie tylko – park Krzycki ma być też przestrzenią rekreacji i odpoczynku.  

Początkiem procesu projektowania i niezwykle ważnym jego elementem są spacery konsultacyjne, do udziału w których zapraszamy wszystkich serdecznie. Oprócz tego spotkamy się on-line, na wideospotkaniu. Przygotowane zostały też pytania – zachęcamy do wypełniania formularza opinii (tu znajduje się szczegółowy harmonogram konsultacji).

Weź udział w e-spotkaniu i wyraź opinię przez e-formularz! Przyjdź na spacer konsultacyjny! Twoja opinia będzie miała wpływ na sposób urządzenia doliny Olszówki  Krzyckiej i parku Krzyckiego. Konsultacje trwają do 12 lipca 2020 r. (niedziela).

Konsultacje realizuje Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław. Partnerem konsultacji jest Rada Osiedla Krzyki-Partynice.

Więcej aktualności