wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

9°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: poniżej normy

Dane z godz. 21:00

wroclaw.pl strona główna
Posłuchaj podkastu wroclaw.pl
na dzień dobry
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. Konsultacje społeczne
 4. Zakończone konsultacje
 5. 2022
 6. Jak rozwijać Wrocławski Budżet Obywatelski?
Rysunek portmonetki. Niebieskie tło. Grafika ilustracyjna rys. Katarzyna Domżalska
Rysunek portmonetki. Niebieskie tło. Grafika ilustracyjna

Konsultacje społeczne dotyczące sposobu funkcjonowania Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w 2022 r.

ZGŁOŚ OPINIĘ

E-FORMULARZ

Dlaczego po raz kolejny (czyli jak co roku), przeprowadza się ewaluację Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego? Co wynikło z ostatniej?

Ewaluacja ma na celu podsumowanie przebiegu mijającej edycji WBO oraz wprowadzenie ewentualnych zmian i poprawek w kolejnej. Ewaluacja WBO zazwyczaj dzieli się na wewnętrzną, podczas której w Urzędzie analizujemy, jak sprawniej przeprowadzić ocenę projektów, oraz zewnętrzną, prowadzoną przy udziale mieszkańców i mieszkanek. Przeprowadzana jest co roku, ale w ostatnich latach, ze względu na pandemię, została ograniczona do zbierania opinii mieszkańców i mieszkanek on-line. Po ostatnich ewaluacjach (przed pandemią), w wyniku zgłoszeń przesłanych przez uczestników i uczestniczki, wprowadziliśmy zmiany dotyczące m. in. kalendarza WBO, dodatkowych szkoleń dla Liderów i Liderek oraz lepszej weryfikacji projektów pod kątem ochrony przyrody.

Co oznacza, że zbierane są opinie, które pozwolą na wprowadzenie w edycji 2023 r. modyfikacji niewymagających zmian w Uchwale o budżecie obywatelskim?

Zasady WBO regulowane są przede wszystkim uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Do ich zmiany konieczna byłaby nowelizacja uchwały, ale ta procedura, łącznie z obowiązkowymi konsultacjami społecznymi, zajmuje dużo czasu. Nowe zasady muszą być ogłoszone na początku stycznia i w związku z tym nie będzie już czasu na nowelizację uchwały przed 2023 r. Można jednak wprowadzać zmiany w kwestiach, które nie są regulowane przepisami prawnymi (np. sprawy techniczne, harmonogram czy kwestie promocji i kontaktów na linii urząd – Liderzy).

Czy środki na Wrocławski Budżet Obywatelski mogą być większe?

O wysokości środków WBO decyduje każdorazowo Rada Miejska Wrocławia w uchwale dotyczącej budżet miasta na dany rok. W ustawie o samorządzie gminnym jest zapis określający minimalną kwotę, jaką musi stanowić budżet obywatelski (0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu), ale konkretna suma zawsze należy do decyzji radnych. 

Warto przypomnieć, że we Wrocławiu na budżet partycypacyjny składa nie tylko WBO, ale też Fundusz Osiedlowy i Mikrogranty, co oznacza, że w sumie wynosi on każdego roku ok. 50 mln zł.

Nazwa
Jak rozwijać Wrocławski Budżet Obywatelski?
Co konsultujemy?
Sposób funkcjonowania Wrocławskiego Budżetu Obywatelski w 2022 r.
Termin
29 listopada–20 grudnia 2022 r.
Zakres
Zbierane są opinie niewymagające wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, które pozwolą na wprowadzenie modyfikacji w edycji 2023 r.
Cel
Poznanie opinii mieszkanek i mieszkańców na temat zasad Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego obowiązujących w 2022 r. oraz wypracowanie rekomendacji do zasad obowiązujących w edycji 2023 r.
Formy

E-FORMULARZ OPINII | 29.11–20.12.2022 r. Dostępny na stronie konsultacji

E-FORMULARZ OPINII DLA MŁODYCH | 29.11–20.12.2022 r. Dostępny na stronie konsultacji | Do konsultacji zaproszona zostanie też Młodzieżowa Rada Miasta.

SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 12.12.2022 r. (poniedziałek), godz. 17.30 | ODLOT. Strefa Partycypacji | ul. Piłsudskiego 34 (dawna siedziba PLL LOT)

Kto konsultuje?
Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, w tym liderki i liderzy WBO
Efekt

UCHWAŁY NR XIX/387/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia – pkt. 3 i 4, termin opublikowania wyników konsultacji uległ wydłużeniu.

Raport z konsultacji zawierający rekomendacje do zmian zasad Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zapisz datę!

 • Start konsultacji
 • Spotkanie konsultacyjne
  ODLOT. Strefa Partycypacji, ul. Piłsudskiego 34
 • Zakończenie konsultacji

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl