Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej we Wrocławiu na lata 2018-2020”

Konsultacje prowadzone były w dniach: od 12 stycznia 2018 r. do 26 stycznia 2018 r.

Informacja o konsultacjach wraz z projektem uchwały umieszczona była 

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Wrocławia.

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można było przesłać w terminie do dnia 26 stycznia 2018 r. na adres:

  • sekretariat@mops.wroclaw.pl
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzegomska 6,
    53-611 Wrocław.

Podsumowanie konsultacji:

Do dnia 26 stycznia 2018 r. na wskazane powyżej adresy nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej we Wrocławiu na lata 2018-2020”.