Głosujemy na zielone projekty. Dogrywka WBO 2017

Od 6 do 13 grudnia mieszkańcy decydują ile nowych skwerów i małych parków powstanie we Wrocławiu. Decyzja podjęta zostanie w głosowaniu w ramach Zielonego WBO. Do dyspozycji mieszkańców jest 2,5 mln zł. Zapraszamy! Wybierzmy swoje zielone pomysły na Wrocław.

Głosować drogą elektroniczną mogą wszyscy użytkownicy miasta, bez względu na wiek.

Jak głosujemy?

  • w okresie 6 -13 grudnia
  • wyłącznie w formie  elektronicznej
  • każdy zainteresowany głosuje tylko raz, na maksymalnie dwa projekty: jeden mały do 250 tys. i jeden duży, do 500 tys.
  • głosowanie potwierdzane jest kodem SMS wysyłanym na podany numer telefonu [analogicznie jak w wypadku głosowania WBO]
  • Z jednego numeru telefonu mogą zagłosować maksymalnie trzy osoby

Zwycięskie projekty zostaną wykonane w ich „zielonym zakresie” (więcej zieleni – mniej infrastruktury). Szczegółowe ustalenia co do zakresu prac będzie wynikiem konsultacji społecznych, które zorganizujemy w roku 2018 – oddzielnie dla każdej wybranej przez mieszkańców inwestycji.

W 2018 r. opracujemy również dokumentację projektową. Budowa nowych skwerów i parków zacznie się w 2019 r.

Zielone WBO

Doceniamy rolę terenów zielonych jako miejsc odpoczynku, rekreacji, ale też pełniących ważne funkcje centrotwórcze, integrujące lokalne społeczności. Od lat projekty zielone dominują w WBO. Wrocław wyraźnie obiera zielony kierunek rozwoju o czym świadczą starania o tytuł Zielonej Stolicy Europy ale i zapisy w Strategii Wrocławia 2030 wprost nastawione na tworzenie nowych zielonych przestrzeni jak najbliżej mieszkańcom.

Zielone WBO jest jednym z narzędzi, którym chcemy realizować ten cel. Dzięki temu programowi może powstać we Wrocławiu minimum 8 nowych skwerów i małych parków.

Wybierz spośród 39 projektów

Na liście przeznaczonej pod głosowanie znajduje się 39 zielonych projektów,  które nie zostały wybrane w ramach WBO 2017. Projekty na liście zostały wytypowane przez roboczy zespół składający się z ekologów, aktywistów miejskich, naukowców, urzędników zajmujących się zielenią i WBO. Są to pomysły – zdaniem komisji – najciekawsze, innowacyjne, z największym potencjałem i lokalnie tworzące nową jakość. 

Wedle przyjętych kryteriów nie powinny być kontynuacją projektów wybranych w ramach WBO ani dotyczyć zagospodarowanych już przestrzeni zielonych. Ich realizacja nie może tez przekraczać określonych progów kwotowych.

Efekt realizacji wybranych projektów, tak jak w przypadku projektów WBO, powinien dawać realną korzyść – możliwość korzystania z projektu zaraz po jego ukończeniu.

Do pobrania