Głosowanie WBO 2018

Od 14 września do 1 października wybierzemy projekty w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Zadecydujemy, które zadania będą realizowane i jak zmienią przestrzeń naszego miasta.

Wybierzemy spośród kilkuset projektów: rejonowych, ogólnomiejskich, zabytkowych. 

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat!

 

– Od lat jednym z największych atutów naszego miasta są jego mieszkańcy. Aktywni, zaangażowani, kreatywni. To z myślą o nich uruchomiliśmy Wrocławski Budżet Obywatelski – narzędzie, dzięki któremu mogą zmieniać swoją najbliższa okolicę czy osiedle – a przede wszystkim Wrocław – mówi prezydent miasta Rafał Dutkiewicz.

W szóstej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego do podziału jest dokładnie 25 250 000 zł.
Z tych funduszy 21 mln przydzielono 14 rejonom (po 1,5 mln zł na rejon), na które podzielono Wrocław. 4 mln zł to pieniądze na projekty ogólnomiejskie. Na projekty zabytkowe przeznaczono 250 tys. zł.

Projekty są bardzo różne, ale w większości, chyba już tradycyjnie, to projekty tzw. zielone. Parki, skwery, drogi pieszo-rowerowe, boiska wylicza Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej. 

Gdzie głosować?

 • internetowo, przez elektroniczny formularz – www.wroclaw.pl/wbo – prosty, szybki i bardzo dostępny sposób
 • wybrane Centra Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego Wrocławia – urna na głosy papierowe
 • wybrane filie Miejskiej Biblioteki Publicznej – urna na głosy papierowe
 • Przystanki Mobilnego Punktu Głosowania – odwiedzamy wrocławskie osiedla w historycznym autobusie JELCZ) Projekt realizowany przy współpracy z Klubem Sympatyków Transportu Miejskiego.

 

Mobilny punkt głosowania WBO 2018

Mobilny punkt głosowania WBO 2018

Termin od 16 września 2018 11:00 do 1 października 2018 16:00

Miejsce Wrocław - różne lokalizacje wg programu dnia

Zobacz

 

W tych miejscach znajdziesz nasze urny i zagłosujesz papierowo. 

Jak głosować?

Zagłosować może każdy mieszkaniec Wrocławia, który skończył 16 lat

 • Głosować można jednorazowo na maksymalnie 5 projektów.
 • Wybieramy 2 (albo mniej) projekty ogólnomiejskie – bez względu na kwotę.
 • Pozostałe 2 głosy to projekty rejonowe – jeden duży do 750 tys. i jeden mały, do 250 tys. Głosując na projekty rejonowe głos można oddać na dwa projekty z różnych rejonów, przy czym nie ma znaczenia w jakim rejonie mieszkamy.
 • Można wybrać też projekt zabytkowy (do 100 tys. zł). 


Podział na rejony

 

Głosując elektronicznie pamiętaj:

 • Wybór potwierdzamy SMS.
 • Należy podać poprawny nr telefonu komórkowego – wyślemy na niego SMS z kodem weryfikacyjnym.
 • Z jednego numeru telefonu możesz potwierdzić maksymalnie 3 głosy (numery PESEL).

 


Porozmawiaj o WBO, promuj swój projekt

Chcesz porozmawiać o głosowaniu we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim? Przyjdź w sobotę 22 września, na plac Solny, gdzie od godz. 10.00 do 16.00 odbędzie się impreza plenerowa w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności we Wrocławiu. My tam będziemy.

Europejski Tydzień Mobilności we Wrocławiu

Europejski Tydzień Mobilności we Wrocławiu

Termin 22 września 2018 od 10:00 do 16:00

Miejsce Plac Solny

Zobacz

Więcej czytaj tutaj

Głosowanie trwa od 14 września do 1 października

Zasady ogólne:
 • głosować mogą mieszkańcy Wrocławia od 16 roku życia
 • liczba projektów ogólnomiejskich (do 1 mln zł): 37
 • liczba projektów rejonowych 208
 • Liczba projektów zabytkowych: 18
 • głosujemy jednorazowo na max 5 projektów z czego 2 ogólnomiejskie – bez względu na kwotę i 2 rejonowe – jeden duży do 750 tys. i jeden mały do 250 tys oraz projekt zabytkowy (do 100 tys. zł)
 • głosując na projekty rejonowe głos można oddać na dwa projekty z różnych rejonów przy czym nie ma znaczenia, w jakim rejonie mieszka osoba głosująca

Głosowanie

Elektroniczne:

 • 14 września (godz. 9.00) – 1 października (godz. 23.59) na stronie www.wroclaw.pl/wbo
 • głosowanie potwierdzane SMS, pamiętaj, aby podać poprawny nr telefonu komórkowego – wyślemy na niego SMS z kodem weryfikacyjnym do potwierdzenia oddania głosu, z jednego numeru telefonu możesz potwierdzić maksymalnie 3 głosy (numery PESEL).

Głosowanie w formie papierowej

 • 14 września – 1 października (w zależności od godzin otwarcia punktów do głosowania)
 • karty do głosowania są dwustronne i jako takie stanowa integralną całość,
 • Karty powinny być składane w formacie nie mniejszym niż A5. Brak informacji o przetwarzaniu danych ("drugiej strony"), albo trudność z jej przypasowaniem do danego głosu, spowoduje jego nieważność,
 • każda karta po oddaniu głosu musi być podpisana przez głosującego
 • każde pole na karcie powinno być wypełnione
 • urny są w 18 lokalizacjach na terenie miasta oraz Mobilnym Punkcie Głosowania. Mapa punktów głosowania – czytaj tutaj.
 • karty są przy urnach i na stronie WWW

 

Wyniki głosowania będą podane do końca października 2018 r.

Do pobrania