GDS ds. Technologii Obywatelskich [Zaproszenie na spotkanie 24.01.2018]

Tematyka spotkania: „Nowoczesne technologie w codzienności seniorów”

Serdecznie zapraszamy na siódme spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Technologii Obywatelskich

Zaproszenie kierujemy do wrocławskich organizacji pozarządowych, podmiotów publicznych i prywatnych, oraz grup środowiskowych,  zaangażowanych w rozwój struktur dialogu społecznego we Wrocławiu.

Termin: środa, 24 stycznia 2017, w godz. 14:00 – 16:00
Miejsce: Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta, ul. Kołłątaja 26a  
Idea, cel spotkań: Debata nad wykorzystaniem technologii obywatelskich. (Technologie obywatelskie – zbiór rozwiązań, głównie z zakresu technologii informacyjnej, obejmujących aplikacje społeczne i narzędzia informatyczne wspierające samorząd w pełnieniu funkcji publicznych, jak i wszelkie narzędzia do rozwoju czy utrzymania takich serwisów.)

Tematyka spotkania: „Nowoczesne technologie w codzienności seniorów”

Osoby powyżej 60 roku życia stanowią grupę około 170 tysięcy osób we Wrocławiu. Ta olbrzymia część naszego lokalnego społeczeństwa funkcjonuje również w przestrzeni wypełnionej nowoczesnymi technologiami. Jawą się pytania: Jak seniorzy wykorzystują te możliwości współczesnego świata? Jakie są ich realne potrzeby w tym zakresie? Jakie mają, bądź mogliby mieć możliwości korzystania z technologii? W jakim zakresie korzystanie z technologii mogłoby poprawić jakość życia seniorów?
Dostrzegając wagę tej problematyki oraz potrzebę dyskusji w tym obszarze uczestnicy GDS postanowili, że te zagadnienia staną się tematem kolejnego spotkania będą:

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres:
dominik.golema@um.wroc.pl

Serdecznie zapraszamy:
Urząd Miejski Wrocławia / Departament Spraw Społecznych / Rzecznik ds. Dialogu Społecznego – Dominik Golema.
Damian Wojciech Dudała – Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego

Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO -  pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale też rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.