GDS ds. miejskiej polityki społecznej [Zaproszenie na spotkanie 13.12.2017]

Temat spotkania: bezdomność - potrzeby, możliwości, doświadczenia, nowe regulacje prawne.

Serdecznie zapraszamy na szóste spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Miejskiej Polityki Społecznej

Zaproszenie kierujemy do wrocławskich organizacji pozarządowych, podmiotów publicznych i prywatnych, oraz grup środowiskowych,  zaangażowanych oraz pragnących zaangażować się w dialog społeczny we Wrocławiu.

Termin: środa, 13. grudnia 2017, w godz. 13:00 – 15:00
Miejsce: Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta, ul. Kołłątaja 26a

Idea, cel spotkań:
Debata nad kierunkiem rozwoju polityki społecznej we Wrocławiu oraz udziałem organizacji pozarządowych w jej kreowaniu i realizacji.

Temat spotkania:

Bezdomność - potrzeby, możliwości, doświadczenia, nowe regulacje prawne.

Jednocześnie informujemy, że notatki z poprzednich spotkań GDS są dostępne - tutaj

Serdecznie zapraszamy:
Urząd Miejski Wrocławia / Departament Spraw Społecznych / Rzecznik ds. Dialogu Społecznego – Dominik Golema.
Damian Wojciech Dudała – Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego