Grupa Dialogu Społecznego ds. miejskiej polityki społecznej

Idea, cel spotkań: Debata nad kierunkiem rozwoju polityki społecznej we Wrocławiu oraz udziałem organizacji pozarządowych w jej kreowaniu i realizacji

Tematyka spotkań:

  1. Diagnoza dotychczasowego zaangazowania organizacji pozarządowych w kreowanie i realizację polityki społecznej w mieście.
  2. Możliwości współpracy organizacji pozarządowych z samorządem Wrocławia w zakresie tworzenia, zmiany, realizacji polityki społecznej.
  3. Poszukiwanie, prezentacja i promowanie innowacyjnych rozwiązań, dobrych praktyk w obszarze uczestnictwa organizacji pozarządowych w tworzeniu, zmianie, realizacji miejskiej polityki społecznej.

 Kontakt:

Dominik Golema - Urząd Miejski Wrocławia / Departament Spraw Społecznych / Rzecznik ds. Dialogu Społecznego – dominik.golema@um.wroc.pl

Damian Wojciech Dudała – Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego damian.dudala@fibirl.org.pl

Do pobrania