Fundusz Osiedlowy

Ranga projektu 3

Remont fragmentu drogi wewnętrznej i chodnika na wnętrzu podwórzowym Sudecka 103, 103A i 103B, Pocztowa 4 oraz Sztabowa 85, 87, 89 [FO 2019]

Osiedle: Powstańców Śląskich

Kategoria: Podwórka

Wstępna wycena UMW: 250 000 zł

Status: Wniosek w trakcie konsultacji

Wynik weryfikacji po konsultacjach

Wniosek w trakcie konsultacji.

Wstępna opinia UM Wrocławia

Wniosek w trakcie konsultacji.

Pierwotny koszt realizacji szacowany przez RO: 149 400 zł

Opis projektu

Miejsce inwestycji to podwórko Sudecka 103, 103A i 103B, Pocztowa 4 oraz Sztabowa 85, 87, 89. Jezdnia i chodniki są mocno zniszczone, występują ubytki płyt betonowych, skruszenia betonu, a fragment chodnika jest prawie na całej długości zapadnięty - przez parkowanie samochodów po jednej stronie chodnika, jezdnia jest zawężona uniemożliwiając przejazd innym pojazdom, przez co ruch odbywa się częściowo chodnikiem. Po każdej ulewie tworzą się ogromne kałuże, które uniemożliwiają swobodne przejście i dostanie się mieszkańcom do wnętrz bloków czy wiaty śmietnikowej.
Remont dotyczyłby:
- sporządzenia projektu
- odwodnienia terenu
- remontu nawierzchni jezdni z nową podbudową: ok. 40 mb jezdni o szerokości 2 metrów
- remontu chodników 30 mb o szerokości 1 metra
- wymiany nawierzchni miejsc parkingowych na ażurowe płyty parkingowe ok. 20mk

Lokalizacja

Osiedle: Powstańców Śląskich

Lokalizacja szczegółowa: działki nr 8/2, 8/3 i 28, AR_37, Południe.