Fundusz Osiedlowy - nabór wniosków już tylko do 16 grudnia!

Wszystkie osiedla zakończyły konsultacje. Teraz zgłaszają propozycje inwestycji.

Konsultacje zakończone, uchwały podjęte. Wszystkie zarządy Rad Osiedli (48 we Wrocławiu) przesłały nam notatki z przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami i zadecydowały o swoich propozycjach w postaci uchwał. Teraz do 16 grudnia (od 16.11) trwa nabór wniosków do Funduszu Osiedlowego. Inwestycje zgłoszą upoważnieni przez zarządy przedstawicieli osiedli. W sposób elektroniczny, za pomocą dedykowanej aplikacji - generatora wniosków.

Na stronach Funduszu Osiedlowego przewidujemy prezentację zgłoszonych projektów inwestycyjnych. 

Więcej informacji, pomoc w sprawie Funduszu Osiedlowego oferuje Wydział Partycypacji Społecznej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia:

Fundusz Osiedlowy  ogłoszony został 9 września przez Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Jest to narzędzie umożliwiające mieszkańcom osiedli realizację lokalnych inwestycji poprzez własną Radę Osiedla. Stanowi finansowe wsparcie dla planów inwestycyjnych wrocławskich osiedli i w założeniach obok Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, Mikrograntów czy Funduszu Inicjatyw Lokalnych staje się jednym z kluczowych narzędzi partycypacyjnego budżetu Wrocławia.

Dowiedz się więcej:

Fundusz Osiedlowy - strona www

Zasady, podział środków, pełny harmonogram, informacja o trwających konsultacjach.

Fundusz Osiedlowy czyli osiedla konsultują

Trwają prace nad Funduszem Osiedlowym. Też weź udział

Rusza nabór wniosków do Funduszu Osiedlowego