Trwają konsultacje z mieszkańcami w ramach Funduszu Osiedlowego

fot. Pixabay.com

Do grudnia na 48 wrocławskich osiedlach odbywać się będą konsultacje z mieszkańcami, po których Rady Osiedli zdecydują o przeznaczeniu środków z Funduszu Osiedlowego. W sumie do podziału na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2020–2021 jest 40 mln złotych.

Bartosz Moch 2019-10-04 10:31:28

Fundusz Osiedlowy powstał z inicjatywy prezydenta Jacka Sutryka. To narzędzie, które obok m.in. Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, programu Mikrogranty czy Funduszu Inicjatyw Lokalnych, będzie jednym z kluczowych elementów partycypacyjnego budżetu Wrocławia.

Zagłosuj w WBO 2019

Jeszcze tylko do 7 października możesz głosować na projekty WBO 2019.

W ramach Funduszu każde osiedle będzie dysponować określoną pulą środków, z przeznaczeniem na realizację wybranych projektów inwestycyjnych. O ich wyborze osiedlowi radni wraz z mieszkańcami zdecydują w najbliższych tygodniach.

Różne formy konsultacji

We wrześniu przeprowadzono spotkania szkoleniowe dla radnych osiedli, podczas których poznali oni mechanizm działania Funduszu Osiedlowego. Obecny etap to czas konsultacji z mieszkańcami, wspólne proponowanie nowych inwestycji, ustalanie priorytetów, co warto zmienić lub dodać na osiedlu.

Na Nadodrze w ramach Funduszu Osiedlowego trafi ponad milion złotych

Termin, czas trwania czy formuła konsultacji zależą od decyzji każdej z rad osiedla. Warto jednak powiązać ten proces z ogólnym terminarzem FO. Rady Osiedli na zgłoszenie (w formie uchwały) zadań do Funduszu Osiedlowego mają czas od 16 listopada do 16 grudnia 2019. Na wielu osiedlach konsultacje z mieszkańcami już trwają lub rozpoczną się do połowy października.

Fundusz Osiedlowy - prezentacja PDF

– Konsultacje prowadzimy w dwóch formach. Przede wszystkim od 2 do 20 października mieszkańcy mogą wysyłać maile na nasz adres: lepszestaremiasto@gmail.com z propozycjami i wnioskami. 21 października zaplanowaliśmy także spotkanie z mieszkańcami w siedzibie Rady Osiedla, podczas którego uczestnicy będą mogli złożyć wnioski w formie papierowej – wyjaśnia Jolanta Niezgodzka, przewodnicząca zarządu Osiedla Stare Miasto.

Swoje propozycje mieszkańcy mogą już zgłaszać także m.in. na Przedmieściu Oławskim - do 16 października poprzez specjalną ankietę.

W połowie października proces konsultacji ruszy natomiast m.in. na Karłowicach i Różance.

– Podczas konsultacji chcemy zorganizować dwa spotkania - jedno na Karłowicach i drugie na Różance. Ponadto będziemy chcieli zebrać uwagi w postaci elektronicznej lub papierowej – podkreśla Grzegorz Maślanka, przewodniczący zarządu Osiedla Karłowice-Różanka.

Festyn na Karłowicach, fot. Grzegorz Maślanka

W drugim tygodniu października rozmowy z mieszkańcami rozpoczną się na Maślicach i Powstańców Śląskich. W przypadku Maślic od 11 do 31 października propozycje realizacji inwestycji na osiedlu będzie można zgłaszać na specjalnie uruchomiony adres e-mail. Odbędą się także trzy spotkania konsultacyjne – 21 października w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Suwalskiej, 23 października w Klubie Seniora Maślice oraz 26 października na terenie zielonym przy stawie koło ul. Maślickiej. Podobny system konsultacji przyjęli radni osiedla Powstańców Śląskich.

– Od 7 do 30 października zbieramy wszelkie pomysły i opinie w formie pisemnej. Można je przekazywać elektronicznie na skrzynkę: michal.kwiatkowski@osiedla.wroclaw.pl lub w formie tradycyjnej podczas dyżurów radnych albo do skrzynki pocztowej zawieszonej przy wejściu do naszej siedziby przy ul. Gajowickiej 96a. Poza tym 20 października uruchomimy mobilny punkt konsultacyjny w godzinach 12.00–14.00 na placu Powstańców Śląskich. Zwieńczeniem działań jest tradycyjne spotkanie dyskusyjne w naszej siedzibie, które organizujemy w czwartek 24 października – wylicza Michał Kwiatkowski, przewodniczący zarządu osiedla.

W dniach 8 października – 7 listopada będą również trwać konsultacje na Kowalach.

Najpopularniejsze propozycje inwestycji

– W naszych dotychczasowych dyskusjach przeważały takie inwestycje, jak: remonty chodników, budowa ścieżek rowerowych i montaż oświetlenia w parkach – wylicza Grzegorz Maślanka.

– Spodziewam się wielu zgłoszeń dotyczących zieleni, infrastruktury pieszej, w tym poprawy stanu chodników oraz zagospodarowania podwórek, na których – ze środków FO – możliwe jest wykonanie wybranych elementów: ławek, piaskownic, placów zabaw, nasadzeń czy nowoczesnych form zbiórki odpadów – podkreśla Michał Kwiatkowski.

Na Karłowicach środki z FO mogą zostać wykorzystane m.in. na montaż oświetlenia w parkach.

– W ramach Funduszu Osiedlowego każde osiedle – w zależności od powierzchni i liczby mieszkań na jego terenie – otrzyma inną część z puli dostępnych środków. Pomimo tego radni osiedlowi są zgodni, co do najpopularniejszych propozycji inwestycji i potrzeb mieszkańców, które mogą zostać zaspokojone dzięki Funduszowi Osiedlowemu. To przede wszystkim projekty dotyczące zieleni i pieszej infrastruktury.

Na Maślicach być może uda się stworzyć nowe zielone miejsca spotkań, poprzez budowę parków kieszonkowych lub doposażenie już istniejących.

– Ponadto w grę wchodzą mniejsze inwestycje rozproszone po osiedlu, jak np. dokończenie budowy chodnika, wyznaczenie nowych przejść dla pieszych i wprowadzenie większej liczby elementów bezpieczeństwa, montaż oświetlenia na ulicach osiedlowych czy poprawa nawierzchni ścieżki rowerowej – mówi Sławomir Czerwiński, przewodniczący zarządu Osiedla Maślice.

Dlaczego warto konsultować

– Fundusz Osiedlowy z pewnością pozwoli na przyspieszenie wielu małych inwestycji. Warto jednak wziąć udział w osiedlowych konsultacjach i wyrazić swoją opinię o tym, co w pierwszej kolejności powinno zostać zrealizowane.

Opinie Rad Osiedli

– Fundusz Osiedlowy jest narzędziem, na które mieszkańcy długo oczekiwali. Pozwoli im ono - wspólnie z samorządem Osiedla – zmieniać swoje najbliższe otoczenie. Dla mnie to również wspaniała możliwość do wzmacniania prawdziwej, oddolnej samorządności – wyjaśnia Michał Kwiatkowski.

– Dzięki konsultacjom mieszkańcy mają możliwość realnego wpływu na to, jak będzie wyglądać i funkcjonować ich osiedle – dodaje Jolanta Niezgodzka, przewodnicząca zarządu Osiedla Stare Miasto.

– Warto rozmawiać o swoim osiedlu. Środki z FO pozwolą rozwiązać najpilniejsze potrzeby, mieszczące się w kwocie dofinansowania. Dlatego zachęcam do udziału w konsultacjach, gdyż osiedle ma przyznaną konkretną kwotę i musi dokonać priorytetyzacji zadań, na jakie zostanie ona przeznaczona. Konsultacje społeczne prowadzone przez Radę Osiedla są do tego doskonałą przestrzenią – zachęca Sławomir Czerwiński z zarządu Osiedla Maślice.

O Funduszu Osiedlowym

Fundusz stanowi finansowe wsparcie (40 mln zł) dla planów inwestycyjnych wrocławskich osiedli i w założeniach ma stać się jednym z kluczowych narzędzi partycypacyjnego budżetu Wrocławia. O realizowanych zadaniach na konkretnych osiedlach będą decydować Rady Osiedli po obowiązkowych konsultacjach z mieszkańcami.

Podział środków na osiedla.

– 40% środków z puli 40 mln zł zostanie podzielone równo pomiędzy 48 wrocławskich osiedli. Pozostałe 60% będzie rozdzielane w zależności od powierzchni osiedla oraz liczby mieszkań. Najniższa kwota dofinansowania to 350 tys. zł (Bieńkowice), a najwyższa to 1,6 mln zł (Ołbin).

Przydatne adresy

16 listopada wystartuje elektroniczny nabór wniosków, który potrwa do 16 grudnia 2019 r. Następnie do kwietnia 2020 r. wnioski będą weryfikowane, a od maja 2020 r. ma ruszyć ich realizacja.

Na osiedlu Gądów - Popowice Płd. w ramach FO zostanie przekazane blisko 1,2 mln zł. Fot. Corvus monedula / fotopolska.eu

Więcej informacji dot. Funduszu Osiedlowego: algorytm, zasady, harmonogram, pliki do pobrania dostępne tutaj: http://www.wroclaw.pl/fundusz-osiedlowy/ oraz w bezpośrednim kontakcie z Wydziałem Partycypacji Społecznej – funduszosiedlowy@um.wroc.pl lub telefonicznie 71 777 93 40.

Wszystkie informacje o Funduszu Osiedlowym dostępne tutaj.