Droga do domu - program wspomagający wychodzenie z bezdomności

fot. Marek Księżarek

Pracują, uczą się i opuszczają schronisko, by zamieszkać w wynajętym mieszkaniu. 30 wrocławian dotkniętych kryzysem bezdomności, bierze udział w projekcie „Droga do domu”. Po 12 miesiącach w mieszkaniu partycypacyjnym, mają być gotowi by utrzymywać się samodzielnie.

Projekt „Droga do domu” realizuje Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta – Koło Wrocławskie we współpracy z Gminą Wrocław, dzięki finansowemu wsparciu ze środków Unii Europejskiej. W 10 rozsianych po całym mieście mieszkaniach, dach nad głową znalazło 24 mężczyzn i 6 kobiet. - Dotychczas podopiecznych wrocławskich schronisk.

- Te osoby długo były wcześniej bezdomnymi. Nim trafiły do mieszkań w ramach programu „Droga do domu”, przeszły program aktywizacji zawodowej w podmiotach ekonomii społecznej. Uczą się punktualności, słuchania, dokładności, pracy w grupie. Na to się często nie zwraca uwagi. To jest nauka podejścia do pracy. Takiego, które daje nadzieję, że sami będą się w stanie na tym rynku pracy utrzymać – wyjaśnia Joanna Kot z Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta (TPBA).

Kolportaż biuletynu wroclaw.pl, fot. Marek Księżarek

Jednym zaangażowanych w projekt pracodawców, jest Wrocławska Spółdzielnia Socjalna, która zajmuje się kolportażem biuletynu wroclaw.pl. – W tej chwili 26 z 30 uczestników programu jest zatrudnionych – dodaje Joanna Kot.

Od mieszkania partycypacyjnego do samodzielnego

Uczestnicy programu mieszkają po 3-4 osoby w jednym lokalu. Spędzą tu 12 miesięcy. Początkowo opłata za czynsz wynosi dla nich 25% jego rzeczywistej wartości. Z czasem jednak wzrasta, tak by stopniowo  partycypowali oni w kosztach mieszkania.

Co po zakończeniu projektu? Osoby z niższymi dochodami mogą starać się o mieszkania socjalne, ci którzy zarabiają lepiej – o mieszkania do remontu z zasobu komunalnego. Rozwiązaniem może być dla nich także wspólny wynajem. W składaniu wniosków pomagają koordynatorki. Każda z nich ma pod opieką 10 uczestników projektu.

Monitoring i wsparcie

Do pomocy w projekcie zaangażowanych zostało kilkoro specjalistów, m.in. psycholog i terapeuta. Niektórzy uczestnicy programu mają długotrwałe problemy zdrowotne. Umożliwiono im zatem konsultację medyczną. Tym, którzy popadli w długi, stara się pomóc w oddłużeniu prawnik.

Koordynatorki usamodzielnienia monitorują także utrzymanie zatrudnienia, pomagają i motywują w zmaganiach z codziennością.

Więcej szczegółowych informacji o projekcie "Droga do domu"