Dialog społeczny - przeciąganie liny czy budowanie domu?

Zapraszamy na OTWARTE, DYNAMICZNE spotkanie Grup Dialogu Społecznego (wszystkich obecnie powołanych) , będące swoistym podsumowaniem dotychczasowej działalności GDS

Zaproszenie kierujemy do wrocławskich organizacji pozarządowych, podmiotów publicznych i prywatnych, oraz grup środowiskowych,  zaangażowanych w rozwój struktur dialogu społecznego we Wrocławiu.

Termin: środa, 20 września 2017, w godz. 10:45 - 13:15 
Miejsce: Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA (Stowarzyszenie TRATWA), ul. Legnicka 65, sala konferencyjna

Idea, cel spotkania: Grupy Dialogu Społecznego działają we Wrocławiu od 2013 r. Stały się ważnym elementem wrocławskiego modelu partycypacji społecznej, wymagają jednak stałej troski i doskonalenia. Cykliczne spotkania wspólne, to wydarzenie, w którym uczestniczą gospodarze i moderatorzy różnych GDSów, gdzie mamy okazję spotkać przedstawicieli organizacji oraz osoby nieobecne wcześniej w przestrzeni dialogu społecznego, aby wspólnie przyjrzeć się dotychczasowym dokonaniom i ograniczeniom, zrewidować działania i wytyczyć kierunki skuteczniejszej pracy w przyszłości.

Tytuł spotkania:

Dialog społeczny - przeciąganie liny czy budowanie domu

Przybliżona agenda spotkania:

  1. Rozbiegówka czyli „nasi górą”
  2. Mnożymy potencjał „2-4-8”
  3. „Triumfy i kraksy” – gdzie w GDSach daliśmy radę, a co nie poszło
  4. „cała naprzód” – czego nam jeszcze trzeba
  5. HDMI  - happening dialogowy może inspirować

 Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres:
dominik.golema@um.wroc.pl


Serdecznie zapraszamy:

Urząd Miejski Wrocławia / Departament Spraw Społecznych / Rzecznik ds. Dialogu Społecznego – Dominik Golema (602 758 195)

Stowarzyszenie TRATWA – Wojtek Staniewski (519 338 733)

Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO -  pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale też rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.