Budżet obywatelski – projekty zweryfikowane

Nie będzie pomnika misia ze słomy i muzeum piwa

18 maja zakończyła się weryfikacja projektów zgłoszonych do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014. Pozytywnie oceniono 332 propozycje.

Wśród projektów, które zostały zweryfikowane negatywnie, jest m.in. "Miś na skalę naszych możliwości" i "Muzeum piwa pod chmurką na Wyspie Słodowej".

- Projekt misia na pl. Dominikańskim dotyczył pomnika, a o takiej budowie może zdecydować wyłącznie Rada Miejska. Propozycja trafi teraz do komisji kultury RM, która opiniuje takie propozycje – tłumaczy Bartek Świerczewski, koordynator WBO. Nie powstanie też muzeum piwa na Wyspie Słodowej. – Plan zagospodarowani wyspy nie przewiduje utworzenia muzeum na jej terenie. To miejsce dedykowane jest aktywnemu spędzaniu czasu wolnego. Ponadto złożony projekt nie precyzował skąd i jakie zbiory powinniśmy pozyskać – tłumaczy Świerczewski.

Trochę statystyk

W tym roku wrocławianie złożyli prawie pół tysiąca propozycji. Wśród dokładnie 481 projektów najwięcej jest dotyczących rekreacji i dróg.

Zgłoszono 481 projektów z czego:

  • rekreacja 144 projekty
  • edukacja 43 projekty
  • zieleń miejska 38 projektów
  • rowery 37 projektów
  • drogi 116 projektów
  • inne 101 projektów

Weryfikację z wynikiem pozytywnym lub pozytywnym z uwagami przeszło 332 propozycji.

121 projektów zweryfikowano negatywnie. Najczęstsze przyczyny to: projekt miał powstać na gruncie nienależącym do miasta, przeznaczonym do sprzedaży albo plany zagospodarowania nie dopuszczały danej inwestycji (43), projekt był niezgodny z zasadami WBO (34), liderzy wycofali swoje propozycje (14).

Kolejna grupa – 28 wniosków - to projekty, które nie trafią pod głosowanie, bo zadania o takich samych lub podobnych zakresach zostały już przez Miasto zaplanowane do realizacji w roku 2014 lub 2015.

Wyniki weryfikacji zostaną streszczone przy każdym z projektów i będzie można zapoznać się z nimi na stronie www.wroclaw.pl/wbo, do końca tego tygodnia.

Masz pytanie – pytaj

Informacje po weryfikacji trafią do wszystkich liderów. Wiadomość dostał już m.in. Michał Woźniak, lider projektu placu rekreacyjnego na Stabłowicach: - W dokumentach nie ma informacji o potrzebie uzupełnienie wniosku. To dla nas dobra wiadomość, trzymamy kciuki i czekamy na głosowanie.

Gdy jednak liderzy projektów będą mieli wątpliwości albo chcieliby poprawić projekt – mają na to szansę. Powinni wypełnić druk, który otrzymali i odesłać go na adres Biura Rady Miejskiej. Na początku czerwca rozpoczynają się dodatkowo konsultacje (terminy konsultacji - plik pdf), a do dyspozycji liderów będą przedstawiciele jednostek merytorycznych, które brały udział w weryfikacji projektów.

Ważna data: na zgłoszenie poprawek do swoich projektów liderzy mają czas do 14 lipca.

Konsultacje - terminy

Konsultacje zaplanowano w różnych częściach Wrocławia i będą one otwarte dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Początek – zawsze o godz. 17.00.

1) 3.06 – Sala Sesyjna, Sukiennice 9; dla osiedli: Powstańców Śląskich, Huby, Borek, Gaj, Tarnogaj.

2) 5.06 – Gimnazjum nr 2, ul. Gorlicka 25; dla osiedli: Pawłowice, Psie Pole-Zawidawie, Kowale, Swojczyce-Strachocin-Wojnów.

 3) 10.06 – CK Agora, ul. Serbska 5a; dla osiedli: Świnary, Lipa Piotrowska, Widawa, Osobowice-Rędzin, Polanowice-Poświętne-Ligota, Sołtysowice, Karłowice-Różanka

 4) 12.06 – IV LO, ul. Świstackiego 12; dla osiedli: Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Jagodno, Bieńkowice

 5) 16.06 – CK Wrocław Zachód, ul. Chociebuska 4-6; dla osiedli: Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec; Żerniki, Nowy Dwór, Muchobór Mały, Muchobór Wielki

6) 18.06 – SP nr 61, ul. Skarbowców 8; dla osiedli: Oporów, Krzyki-Partynice, Klecina, Ołtaszyn, Wojszyce

7) 24.06 – CK Zamek, Plac Świętojański 1; dla osiedli: Pracze Odrzańskie, Maślice, Leśnica, Kuźniki

 8) 27.06 – ZS nr 19 ul. Spółdzielcza 2a; dla osiedli: Ołbin, Plac Grunwaldzki, Zalesie-Zacisze-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice

9) 1.07 – CK ANIMA, ul. Pilczycka 47; dla osiedli: Pilczyce-Kozanów-Popowice Pn, Popowice Płn-Gądów, Szczepin

10) 3.07 – Sala Sesyjna; dla osiedli: Kleczków, Nadodrze, Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie, Gajowice, Grabiszyn-Grabiszynek + projekty ogólnomiejskie.

opr. ewawa