Bezzwrotne dotacje- to już ostatni dzwonek!

Jeszcze w tym półroczu dostępne są fundusze unijne, które pozwalają na uzyskanie wsparcia finansowego w postaci bezzwrotnych dotacji.To już ostatni moment, aby się o nie ubiegać.

Dofinansowanie umożliwia m.in. zakup sprzętu, przystosowanie miejsca pracy, jak również pokrycie części kosztów związanych z prowadzeniem działalności. Co ważne – dzięki dotacjom zatrudnienie znajdują osoby często znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Na naszym spotkaniu dowiesz się skąd  jeszcze można pozyskać bezzwrotne wsparcie finansowe, tj.:

  • dotacje na tworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących fundacjach, stowarzyszeniach, spółdzielniach socjalnych,
  • dotacje na tworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących spółkach non-profit,
  • dotacje na tworzenie jednoosobowych działalności gospodarczych.

Dodatkowo dowiesz się również  o zwrotnych instrumentach finansowych w postaci pożyczek na preferencyjnych warunkach.

Kto może wziąć udział ?

Spotkanie kierowane jest zarówno do osób fizycznych indywidualnych, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit), przedsiębiorców oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych z powiatów: milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, wołowskiego, trzebnickiego, wrocławskiego i miasta Wrocław.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Kiedy ?

Spotkanie odbędzie się 11 MAJA 2018r. (PIĄTEK), godz. 10:00-13.00

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Mennicza 1, 50-057 Wrocław


Jak się zgłosić?

Prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu drogą mailową na adres dowes@rcwip.pl

Prosimy równieżo zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zakwalifikowane osoby poinformujemy drogą telefoniczną lub mailową do dnia 9 maja 2018r. włącznie.

Kontakt:

dowes@rcwip.pl

tel. 71 796 30 00

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Mennicza 1, 50-057 Wrocław

Spotkanie organizowane jest w ramach Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu prowadzonego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.