Ankieta ewaluacyjna WBO 2016 [WYNIKI]

files/wbo/ankieta.jpg

Skąd się biorą zasady Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego? Powstają na podstawie analizy zakończonych edycji, uwag od mieszkańców, odbytych warsztatów i zebranych danych. Od zeszłego roku także ankiet, wypełnianych w trakcie głosowania.

Ankiety zostały wypełnione przez 4140 osób. Mógł to zrobić każdy, kto oddał swój głos na projekty WBO 2016. Wypełnić można ją było od 30 września do 10 października na stronie www.wroclaw.pl/wbo. Zadane mieszkańcom pytania dotyczyły tak oceny WBO, jak i zmian, które zostały wprowadzone w bieżącej edycji. Ale wśród nich pojawiły się także te dotyczące konsultacji ogólnomiejskich. Czego dowiadujemy się na podstawie zebranych opinii?

Tylko 1% badanych twierdzi, że WBO jest niepotrzebne, ponieważ antagonizuje mieszkańców. Zdecydowana większość, bo aż 65%, uważa, że budżet partycypacyjny jest dobrym i potrzebnym narzędziem. Co ciekawe, niemal połowa respondentów – 46% – uważa, że podstawowym kierunkiem rozwoju WBO jest danie mieszkańcom także innych narzędzi do decydowania o lokalnych inwestycjach. A 37% twierdzi, że rozwój WBO powinien następować przez zwiększenie kwoty na ten projekt.

Ponad 80% osób, które wzięły udział w badaniu, pozytywnie lub raczej pozytywnie ocenia podział miasta na rejony WBO. 56% uważa, że należy je jedynie modyfikować. Rejony są oceniane negatywnie i raczej negatywnie jedynie przez 7%.

Tylko 8% respondentów uważa, że rady osiedli powinny mieć decydujący głos przy weryfikacji projektów zgłaszanych do WBO. Równie niewiele osób, bo jedynie 5%, twierdzi, że budżet WBO powinien podlegać samorządom osiedlowym i to one powinny decydować o lokalnych inwestycjach. Przeciwne zdanie ma 38% badanych. Według nich rady osiedli nie powinny ani opiniować, ani mieć decydującego głosu w wypadku projektów WBO. 48% stoi zaś na stanowisku, aby rola rad osiedli była taka, jak do tej pory, czyli powinny one w sposób niewiążący opiniować projekty Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Bardzo duży odsetek, bo aż 51%, stoi na stanowisku, że projekty na terenach edukacyjnych powinny być poddawane pod głosowanie w ramach WBO.

Zaskakujące są wskazania mieszkańców w temacie rozwoju konsultacji społecznych we Wrocławiu. Najwięcej, bo aż 54% wskazań, uzyskał kierunek konsultowania lokalnych, bliskich mieszkańcom inwestycji. Na drugim miejscu pod względem poparcia znalazły się najważniejsze inwestycje ogólnomiejskie, na które wskazuje 40% badanych. Tylko 18% odpowiedzi pokazuje, że zdaniem mieszkańców najważniejszym kierunkiem rozwoju konsultacji jest poddawanie pod dyskusję publiczną dokumentów i programów strategicznych.

– Czeka nas bardzo wytężona praca przez najbliższe dwa miesiące – mówi Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej, odpowiedzialnego za proces WBO. Przed nami podsumowanie edycji WBO 2016, zbieranie uwag i pomysłów na zmianę zasad w przyszłym roku, a przede wszystkim dużo rozmów i warsztatów z mieszkańcami. Ankieta jest częścią tej gromadzonej wiedzy – dodaje Bartłomiej Świerczewski. 

Z pełnymi wynikami badań ankietowych można zapoznać się poniżej.