wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

24°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 14:00

wroclaw.pl strona główna
Posłuchaj podkastu wroclaw.pl
na dzień dobry
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. 4. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych – podsumowanie
4. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych fot. Mieczysław Michalak, Czasoprzestrzeń
4. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych

Za nami 4 dni spotkań oraz paneli dyskusyjnych, podczas których poruszonych zostało szereg ważnych tematów, z miejską polityką społeczną w kontekście skutków pandemii na czele.

Wszystkich, którzy nie mieli okazji śledzenia kongresowych wydarzeń na żywo, zapraszamy do obejrzenia ich wraz z Wrocław Rozmawia.

Otwarcie kongresu oraz debata „Obywatel na zakręcie - wyzwania współczesności - jak skutecznie bronić wolności i demokracji”

Oficjalne otwarcie kongresu poprzedzone zostało spotkaniem z panelistami w formule nawiązującej do telewizji śniadaniowej. Następnie gośćmi specjalnymi inaugurującej kongres debaty byli posłanka do Parlamentu Europejskiego oraz prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, dyrektor Fundacji im. Stefana Batorego Ewa Kulik-Bielińska oraz Jakub Wygański – prezes Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.

Zapis debaty znajdziecie na stronie wydarzenia

O sile sojuszu podmiotów ekonomii społecznej i biznesu

Współpraca pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej (w tym organizacjami pozarządowymi), a biznesem rozwija się bardzo intensywnie. Realizowane są różnego rodzaju przedsięwzięcia społeczne, ale też coraz więcej firm zakupuje produkty i usługi od podmiotów ekonomii społecznej.

Miejska polityka społeczna w kontekście skutków pandemii

Jakie problemy w systemie wsparcia ww grup pokazała pandemia? Jakie działania i rozwiązania są najbardziej skuteczne w sytuacji pogłębiającego się rozwarstwienia społecznego? Czy i jak możemy wykorzystać doświadczenia z walki z pandemią dla skutecznej integracji społecznej mieszkańców Wrocławia?

Wspólne zaciskanie pasa

Pandemia koronawirusa spowodowała recesję gospodarczą, która w sposób znaczący wpłynęła na budżety samorządów. To zaś oznacza wyraźne ograniczenie środków, które gmina przeznacza na realizację zadań przez organizacje pozarządowe. W jaki sposób przygotować się do tej zmiany? Jakie działania należy ocalić, a z jakich należy zrezygnować? Czy sprawiedliwym byłoby równe obniżenie wszystkich dotacji, czy cięcia należałoby zróżnicować? Co organizacje mogą same zrobić, by przygotować się na nadchodzący kryzys?

Kultura i Partycypacja

Proces uspołecznienia miejskiej polityki kulturalnej, przegląd istniejących struktur dialogu we Wrocławiu i w Polsce - dobre praktyki, rozwiązania i narzędzia w zakresie partycypacji społecznej w Polsce, sieciowanie. Zwiększenie udziału obywateli we współzarządzaniu i kształtowaniu polityki kulturalnej miasta. 

WROBIZNES i WRO-NGO w nowej rzeczywistości

W okresie kryzysu wywołanego epidemią bardzo dużo mówi się i pisze o zwiększonej filantropii biznesu. Wielu uznaje ją za konieczną, a wręcz obowiązkową.

Może czas najwyższy, aby wspólnie przygotowywać projekty, wspólnie je realizować oraz poszukiwać wspólnych korzyści?

Wrocław – czas na ReSTART

Jak wykorzystać kryzys pandemii i postpandemiczny? Czy koronawirus może być „szczepionką” przeciw katastrofie klimatycznej? Jaka będzie w tym rola Wrocławia i Wrocławian? Czy działania lokalne wobec globalnych zagrożeń mają sens?

Technologie w NGO – szanse i zagrożenia

Kryzys pandemii koronawirusa, którego doświadczyła w różnym stopniu większość organizacji pozarządowych, zmusił do zmiany sposobu pracy i realizowania działań statutowych. Przyspieszoną cyfryzację NGO z jednej strony można potraktować jako szansę rozwoju, z drugiej zaś jako zagrożenie dla działań organizacji i jej beneficjentów.

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego – głos NGO w dialogu z samorządem Wrocławia

Kadencja obecnej Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, kończy się 27 października br.

Podczas Kongresu jej członkowie przedstawili środowisku NGO swój 3-letni dorobek i refleksje związane z podjętymi działaniami.

Główni aktorzy osiedlowego życia (fermentu)

Rozmowa poświęcona m.in. potrzebie stawiania trudnych pytań, poszanowaniu swoich kompetencji oraz demokratycznego wyboru mieszkańców.

Część I

Część II

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl