Rewitalizacja linii kolejowej 285 coraz bliżej Wrocławia

Odnawianie trasy kolejowej nr 285 rozpoczęło się w połowie września ubiegłego roku na jej południowym odcinku między Świdnicą a Sobótka. Kolejarze z pracami są coraz bliżej Wrocławia, już zwożą materiały pod nowe tory. Roboty na północnym fragmencie mają rozpocząć się w przyszłym miesiącu.

  • Trwa przebudowa trasy kolejowej nr 285 z Wrocławia przez Sobótkę do Świdnicy. Wykonawca gromadzi materiały do budowy już pod Wrocławiem. Na tym fragmencie prace rozpocznie w przyszłym miesiącu.


Rewitalizowana trasa kolejowa z Wrocławia przez Sobótkę Zachodnią do Świdnicy liczy około 60 km. Przewiduje łącznie gruntowny remont nie tylko torów ale i 28 obiektów inżynieryjnych, czyli mostów i wiaduktów.


(fot. PKP PLK)

Prace budowalne rozpoczęły się w połowie września ubiegłego roku. W tej chwili wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia robót na północnym odcinku, bliżej Wrocławia i w samym mieście. - W rejonie Bielan Wrocławskich gromadzone są podkłady kolejowe, które będa potrzebne do rozpoczęcie w przyszłym miesiącu prac torowych. Prace będą postępować od strony Sobotki w kierunku stolicy Dolnego Sląska. Zostanie m.in. zdemontowany dotychczasowy tor, wzmocnimy podtorze - wyjaśnia Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP PLK.

Nowe stacje i mijanki

Na jednotorowej trasie Wrocław – Świdnica będą dwie mijanki, w Bielanach Wrocławskich i Sobótce Zachodniej. Obecnie prace torowe prowadzone są w Sobótce Zachodniej. Wykonawca przebudowuje tam perony.
Na całej trasie zostanie przebudowanych 14 przystanków z nowymi peronami. Perony będą wyposażone w wiaty, ławki, gabloty informacyjne. Dojścia do wszystkich przebudowanych zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Na terenie Wrocławia powstaną 2 przystanki - Wrocław Partynice i Wrocław Wojszyce. Przystanek Wrocław Partynice będzie położony bliżej ul. Zwycięskiej. Dwa perony tego przystanku zostaną wybudowane po obydwu stronach drogi i przejazdu kolejowego. Takie rozwiązanie ograniczy do minimum czas zamknięcia przejazdu kolejowo drogowego. Przystanek Wrocław Wojszyce zostanie przeniesiony przy ul. Grota-Roweckiego; również będzie miał 2 perony po obu stronach ulicy.

Trasa nieczynna od 18 lat

Po wykonaniu prac pociągi pojadą na tej trasie z prędkością do 100 km/godz. Zakończenie prac planowane jest się na przełomie 2020 i 2021roku. Ruch pociągów pasażerskich na tej linii ustał przeszło 18 lat temu. Inwestycja o wartości blisko 200 mln zł (projekt pn.:„Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Gł. - Świdnica Przedmieście wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście – Świdnica Miasto” ) jest współfinansowana ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.Zgłoś uwagę