Od 27 czerwca zmiany na ul. Świdnickiej

27 czerwca rozpoczęła się wymiana rozjazdów w torowisku tramwajowym. Łączy się to ze zmianami w ruchu w obrębie skrzyżowania ul. Świdnickiej i Podwale. Pierwszy etap ma się zakońćzyć do 25 lipca. 

  • Organizacja ruchu na czas I etapu wymiany rozjazdów na skrzyżowaniu ul. Świdnickiej i Podwale


Remont rozjazdu w ul. Świdnickiej, w kierunku do placu Teatralnego, oznacza wyłączenie komunikacji tramwajowej oraz zakaz wjazdu w Świdnicką (relacja do placu Kościuszki) dla kierowców.
Objazd wyznaczono Podwalem, Muzealną, Kościuszki (patrz mapka). 

Realizacja tego etapu potrwa do 25 lipca. 

Skrzyżowanie Podwale/ Świdnicka - zakres robót:

- wymiana dwóch rozjazdów tramwajowych dwutorowych pojedynczych wraz z łukami na skrzyżowaniu ul. Świdnickiej – ul. Podwale

- wymiana 6-ciu krzyżownic wraz z odwodnieniem i ogrzewaniem zwrotnic

- montaż dwóch automatów do przekładania zwrotnic z wyświetlaczem kierunku położenia iglic w zwrotnicy najazdowej

- wymiana nawierzchni drogowej w rozjeździe i torowisku

W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu pasażerskim i kołowym prace odbędą się  dwóch etapach:

Etap I – rozjazd w ul.Świdnickiej wraz z łukami, od dnia 27.06.2015 r. do dnia 25.07.2015 r. - wyłączenie komunikacji tramwajowej

(jak pojadą  tramwaje? http://www.wroclaw.pl/27-czerwca-wymiana-rozjazdow-na-skrzyzowaniu-ul-swidnickapodwale)

Etap II – rozjazd w ul. Podwale, od dnia 26.07.2015 r. do dnia 14.08.2015 r. - wyłączenie komunikacji tramwajowej. 

Utrudnienia dla kierowców podczas etapu I:

Brak wjazdu w ul. Świdnicką (odcinek przy Renomie i DH Podwale) od strony Podwala i placu Teatralnego, objazd wyznaczono Podwalem, Muzealną, Kościuszki do placu Kościuszki.

Przejście dla pieszych przy Renomie zostaje zamknięte.

Na trasie objazdu wprowadzone zostaną następujące ograniczenia:

-  jeden kierunek ruchu na ul.Podwale od Świdnickiej do pl.Muzealny

-  jeden kierunek ruchu na pl.Muzealny od ul.Świebodzkiej do ul.Kościuszki

-  trzy pasy ruchu na ul.Kościuszki od pl.Muzealnego do ul.Balickiego

-  likwidacja azylu na przejściu dla pieszych przy na ul.Kościuszki przy Balickiego

- likwidacja przejścia przez ul.Kościuszki po wschodniej stronie skrzyżowania z placem Muzealnym

- zakaz parkowania po zachodniej stronie pl.Muzealnego od ul.Świebodzkiej do ul.Kościuszki

Na całej trasie objazdu przewidziano dwa pasy ruchu do obsługi relacji objazdowej oraz „łamane” pierwszeństwo przejazdu po trasie objazdu na skrzyżowaniach ul.Podwale – pl.Muzealny i Kościuszki – pl.Muzealny

Tymczasowy przystanek autobusowy zostanie zlokalizowany na wschodnim wlocie ul.Kościuszki przy pl.Kościuszki

Zaprojektowano zmiany w pracy sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach: Świdnicka – Podwale, Podwale – Łąkowa, Pl.Kościuszki, Świdnicka – Piłsudskiego 

Organizację ruchu zastępczego kołowego dla realizacji etapu II podamy w późniejszym terminie, mniej więcej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem prac. 

Generalnym wykonawcą jest Zakład Sieci i Zasilania sp. z o.o.lider konsorcjum; Zakład Torowy Sp. z o.o. członek konsorcjum -  2 546 100 zł.

Zgłoś uwagę