Rektorzy trzech szkół wyższych planują integrację uczelni

Rektorzy trzech uczelni: Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Medycznego i AWF, podpisali list intencyjny o ściślejszej współpracy. Zapowiedzieli sprawdzenie, w jakiej formule mogliby powołać wspólnie jedną silną uczelnię. – Musimy precyzyjnie oszacować zyski i zagrożenia wynikającego z takiego procesu – mówi prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

  • Rektorzy uczelni: prof. Przemysław Wiszewski (Uniwersytet Wrocławski), prof. Piotr Ponikowski (Uniwersytet Medyczny), prof. Andrzej Rokita (AWF), Fot. Dominika Hull/UWr

    Rektorzy uczelni: prof. Przemysław Wiszewski (Uniwersytet Wrocławski), prof. Piotr Ponikowski (Uniwersytet Medyczny), prof. Andrzej Rokita (AWF), Fot. Dominika Hull/UWr


Czas i miejsce spotkania rektorów trzech szkół wyższych nie zostały wybrane przypadkowo. Zaplanowano je w sali wykładowej im. Ludwika Hirszfelda, w której we wrześniu 1945 roku sławny naukowiec wystąpił z pierwszym po wojnie wykładem, jeszcze nieoficjalnym. Formalnie za pierwszy wykład uchodzi prelekcja prof. Kazimierza Idaszewskiego, którego 76. rocznica mija w poniedziałek.

Pretekstem spotkania było podpisanie przez rektorów trzech uczelni listu intencyjnego, w którym zapowiadają plan połączenia potencjałów badawczych i dydaktycznych.

Jedna uczelnia lub federacja szkół

Prof. Przemysław Wiszewski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, mówił, że jedna duża uczelnia będzie miała wpływ na wzmocnienie potencjału Wrocławia i Dolnego Śląska. Na integracji korzystaliby naukowcy i studenci, przede wszystkim dzięki bogatszej interdyscyplinarności i szerszej, bardziej zróżnicowanej ofercie dydaktycznej.

Natomiast prof. Piotr Ponikowski, rektor  Uniwersytetu Medycznego, mówił o pomyśle na budowę instytucji naukowej i dydaktycznej, która miałaby szansę zostać wiodącą uczelnią w tej części Europy. – Dzisiaj zapowiadamy rozpoczęcie procesu, który ma nam pokazać silne i słabe strony integracji naszych uczelni – mówił ostrożnie rektor Uniwersytetu Medycznego.

Prof. Andrzej Rokita, rektor AWF, zwrócił uwagę, że w wielu dziedzinach specjaliści mogliby wzajemnie korzystać z badań, infrastruktury naukowej.

Najpierw analiza wyzwania

We Wrocławiu już kilkukrotnie przymierzano się do połączenia sił i stworzenia jednego uniwersytetu, który dzięki integracji potencjału naukowego miałby szansę wyraźniej zaistnieć w światowych rankingach akademickich. W 2007 r. o konieczności budowy dużej uczelni pod jednym szyldem mówił ówczesny rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. Tadeusz Luty. Trzy lata później z inicjatywy prof. Romana Kołacza, rektora Uniwersytetu Przyrodniczego, powołano Wrocławską Unię Akademicką. Współtworzyło ją siedem uczelni i miał to być pierwszy krok do pełnej konsolidacji. Ciąg dalszy nie nastąpił, także z powodu oporu środowisk poszczególnych szkół.

Prof. Piotr Ponikowski: - Obawy przed zmianami wynika z niewiedzy, braku zrozumienia ich intencji. Widoczne wówczas nie zaczęto od wnikliwej analizy takiego procesu.

Fot. Dominika Hull/UWrZgłoś uwagę