Koniec przerwy w rekrutacji do żłobków. System znów otwarty

Po przerwie znów uruchomiony jest internetowy system rekrutacji do żłobków we Wrocławiu. System został zaktualizowany o informacje o nowych żłobkach i grupy wiekowe, a rodzice mogą sprawdzić stan wolnych miejsc na 1 września oraz swoją pozycję na liście oczekujących.


– Obecnie w systemie mamy 2262 miejsca w placówkach publicznych i 3884 w placówkach niepublicznych i tyle samo będzie od 1 września 2021 roku – informuje Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Kolejne przerwy w systemie

Przed wrocławianami jeszcze dwie przerwy w działalności systemu rekrutacyjnego. 8 czerwca wstrzymana zostanie możliwość logowania się do systemu. W tym czasie system będzie przydzielał miejsca oczekującym w taki sposób, by jak największa liczba dzieci została zakwalifikowana.

Wyniki kwalifikacji będą znane 1 lipca, zaś do 8 lipca rodzice będą mieli czas na złożenie dokumentów, a do 16 lipca na podpisanie umowy.

Trzecia przerwa w działaniu systemu – od 9 do 15 lipca przywróci system do trybu rekrutacji ciągłej.

Rekrutacja do żłobków w systemie ciągłym

We Wrocławiu rekrutacja do żłobków prowadzona jest w sposób ciągły. Wnioski o przyjęcie można składać przez cały rok. Również przez cały rok przydzielane są dzieciom miejsca.

Wyjątkiem jest okres wiosenno-letni, podczas którego jednocześnie przydzielana jest duża liczba miejsc wolnych od września, uwalnianych przede wszystkim przez dzieci idące do przedszkoli i zmieniające grupy w żłobkach. Aby przeprowadzić ten nabór system rekrutacyjny musi zostać zaktualizowany o informacje o wolnych od września miejscach, nowych żłobkach i grupach.

Szczegóły dotyczące rekrutacj do wrocławskich żłobkowi i klubów dziecięcych z finansowaniem lub dofinansowaniem miasta.

Przerwy w działalności żłobków

Miasto informuje również o planowanych wakacyjnych przerwach w działalności żłobków publicznych we Wrocławiu. Placówki będą pracować zmianowo – połowa z nich będzie czynna w lipcu, a połowa w sierpniu tak, by każdy żłobek miał miesięczną przerwę w funkcjonowaniu.

Z informacji zebranych od rodziców wynika, że tylko ok. 5% dzieci będzie chciało skorzystać z opieki żłobkowej w czasie wakacji w żłobkach zastępczych. Placówki wykorzystają czas przerwy na niezbędne remonty, odświeżanie pomieszczeń i odkażanie.Zgłoś uwagę