Znamy wyniki naboru do żłobków. System rekrutacji ponownie otwarty

Od 1 września we wrocławskich żłobkach (publicznych i z miejskich dofinansowaniem) będzie 3130 miejsc. 2628 dzieci zostało zakwalifikowanych, w systemie pozostaje więc ponad pół tysiąca miejsc wolnych. Rodzice składając wnioski wybierali trzy placówki – zostali zakwalifikowani do jednej z nich.


Do 8 lipca rodzice mają czas na złożenie odpowiednich dokumentów, a do 16 lipca będzie czas na podpisanie umowy ze żłobkiem.
Wnioski rodziców, których dzieci nie dostały się do żłobków, przechodzą do rekrutacji ciągłej (na koncie rodzica zostanie umieszczona odpowiednia informacja).

– Szacujemy, że dla nikogo nie zabraknie miejsca. W listopadzie, po remoncie, gotowy będzie żłobek przy ul. Krowiej i do rekrutacji trafi sto wolnych miejsc. Kolejnych ok. 250 wróci do systemu w wyniku niepodpisania umów przez rodziców, którzy dostali się w pierwszym etapie rekrutacji. W wyniku naturalnej rotacji do stycznia 2022 r. powinno zwolnić się kolejnych 450 miejsc – mówi Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

 

Trzecia przerwa w działaniu systemu – od 9 do 15 lipca przywróci system do trybu rekrutacji ciągłej.

Rekrutacja do żłobków w systemie ciągłym

We Wrocławiu rekrutacja do żłobków prowadzona jest w sposób ciągły. Wnioski o przyjęcie dzieci można składać przez cały rok. Również przez cały rok przydzielane są miejsca. Wyjątkiem jest okres wiosenno-letni, w czasie którego jednocześnie przydzielana jest duża liczba wolnych od września miejsc, uwalnianych przede wszystkim przez dzieci idące do przedszkoli i zmieniające grupy w żłobkach. Aby przeprowadzić ten nabór, system rekrutacyjny musi zostać zaktualizowany o informacje o wolnych od września miejscach, nowych żłobkach i grupach.

System będzie otwarty dla rodziców i opiekunów prawnych od 1 do 8 lipca 2021 r. Po tym czasie nastąpi krótka przerwa techniczna (9-15 lipca). System ponownie otwarty zostanie 16 lipca i znów rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym, tj. sukcesywnie, odpowiednio do liczby pojawiających się wolnych miejsc w żłobkach.

Szczegóły dotyczące rekrutacj do wrocławskich żłobkowi i klubów dziecięcych z finansowaniem lub dofinansowaniem miasta.

Przerwy w działalności żłobków

Miasto informuje również o planowanych wakacyjnych przerwach w działalności żłobków publicznych we Wrocławiu. Placówki będą pracować zmianowo – połowa z nich będzie czynna w lipcu, a połowa w sierpniu, tak by każdy żłobek miał miesięczną przerwę w funkcjonowaniu.

Z informacji zebranych od rodziców wynika, że tylko ok. 5% dzieci będzie chciało skorzystać z opieki żłobkowej w czasie wakacji w żłobkach zastępczych. Placówki wykorzystają czas przerwy na niezbędne remonty, odświeżanie pomieszczeń i odkażanie.

Coraz więcej miejsc we wrocławskich żłobkach

We Wrocławiu sukcesywnie wzrasta liczba miejsc w ramach poszczególnych form opieki nad dziećmi do lat 3. W 2020 r. było ich 8677. Wrocław utrzymał pozycję lidera wśród polskich, dużych miast pod względem proporcji dzieci objętych opieką w żłobkach i klubach dziecięcych. W 2020 r. z takiej formy opieki korzystało 30% dzieci (25% w 2017 r.).

Od 2019 r. liczba miejsc w żłobkach publicznych wzrosła o 250. W 2019 r. oddano do użytku Filię Żłobka nr 5. Placówka znajduje się na parterze budynku usługowo-mieszkalnego na osiedlu Nowe Żerniki – powstały tam 32 miejsca. W 2020 r. oddano do użytku Żłobek nr 16 na osiedlu Jagodno – na 220 miejsc. W budynku znajduje się również siedziba filii Miejskiej Biblioteki Publicznej i wielofunkcyjna sala edukacyjno-konferencyjna, uwzględniająca potrzeby okolicznych mieszkańców oraz Rady Osiedla Jagodno. Koszt powstania obu placówek to ok. 18 mln zł.

Od 1 września 2020 r. remontowany jest żłobek nr 6 przy ul. Krowiej. Przechodzi gruntowną modernizację – to m.in docieplenie budynku, wymiana podłóg, okien i drzwi, instalacji elektrycznej i wodnej. Remont zakończy się w październiku 2021 r. Koszt robót to ok. 2,5 mln zł.Zgłoś uwagę