wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-4°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: poniżej normy

Dane z godz. 00:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Przedsiębiorczy Wrocław
 3. Aktualności
 4. Zwolnienie dla przedsiębiorców
zdjęcie ilustracyjne freepik.pl
zdjęcie ilustracyjne

Aby uzyskać zwolnienia z podatku od nieruchomości, należy spełnić poniższe warunki.

Reklama

Podłączenie budynku lub jego części do instalacji

Żeby można było uznać, że budynek jest podłączony do instalacji musi on spełniać następujące warunki:

 • budynek lub części budynku muszą być podłączone do instalacji trwale – nie można stosować mobilnych typów instalacji,
 • jeśli osobne regulacje tego nie wymagają (przepisy budowlane i pożarowe, warunki gwarancji instalacji itp.) dopuszczalne jest samodzielne podłączenie instalacji do budynku.

Uruchomienie instalacji

Podłączona instalacja musi być przynajmniej raz uruchomiona.

Dokonanie płatności za instalację

 • wydatek na instalację musi być równy lub przekraczać 15 000 zł brutto,
 • zapłata musi być wniesiona po wejściu w życie uchwały czyli po 4.10.2019 r. (liczy się data zapłaty),
 • zapłata musi być wniesiona w całości (100% kosztów inwestycji brutto) przed złożeniem wniosku,
 • zapłata musi być wniesiona przed 31.12.23 r.

Wpisanie inwestycji do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Aby otrzymać zaświadczenia o wpisaniu zadania do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, należy dokonać zgłoszenia zadania do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej za pośrednictwem specjalnego formularza.

Wypełniony, podpisany i zeskanowany dokument powinien być wysłany na adres e-mail: pgn[at]um.wroc.pl, natomiast oryginał powinien zostać dostarczony osobiście lub przesłany na adres:

Urząd Miejski WrocławiaWydział Wody i EnergiiBogusławskiego 8-10, pok. 524 (Sekretariat Wydziału Wody i Energii)50-031 Wrocław

Pytania dotyczące formularzy i potwierdzeń należy kierować na adres e-mail: pgn[at]um.wroc.pl

Przygotowanie i wypełnienie niezbędnych dokumentów: 

 • zgłoszenie spełniania warunków do zwolnienia z podatku od nieruchomości, nie później niż do 31.12.2023 r. (załącznik nr 1 do uchwały),
 • oświadczenie o podłączeniu i uruchomieniu instalacji oraz otrzymanym dofinansowaniu ze środków publicznych (załącznik nr 2 do uchwały),
 • oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik nr 3 do uchwały),
 • formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 4),
 • formularz IN-1 wraz z załącznikami ZIN-1, ZIN-2 i ZIN-3 (osoby fizyczne) lub formularz DN-1 wraz z załącznikami ZDN-1 i ZDN-2 (osoby prawne) zawierający dane nieruchomości objętej zwolnieniem,
 • potwierdzenie poniesionych kosztów - kopie faktur wystawionych przez wykonawcę instalacji oraz potwierdzenie ich opłacenia (np. potwierdzenie przelewu środków z rachunku bankowego podatnika),
 • informacja dotycząca sumy powierzchni wszystkich pomieszczeń w budynku przekraczającej 400 mkw.

Złożenie dokumentów

Zgłoszenie wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami można złożyć:

elektroniczne:

 • wyłącznie za pośrednictwem e-Puap z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

osobiście:

 • Urząd Miejski Wrocławia – Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Kotlarskiej 41 we Wrocławiu,
 • Urząd Miejski Wrocławia – Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Gabrieli Zapolskiej 2-4 we Wrocławiu.

listownie na adres:

Urząd Miejski WrocławiaCentrum Obsługi PodatnikaKotlarska 41, 50-151 Wrocław

skrzynka podawcza

w okresie pandemii COVID-19 jest możliwość zostawienia dokumentów w zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej w Centrów Obsługi Podatnika przy ul. Kotlarskiej 41 w godzinach 8.00-15.30 (wejście od strony ul. Kuźniczej).

Zgłaszający otrzymuje pocztą dokument, w którego treści jest zawarta informacja na jaki okres jest udzielone zwolnienie.

Obowiązki beneficjenta zwolnienia

W okresie zwolnienia beneficjent jest zobowiązany do składania raz w roku do dnia 15 stycznia niniejszych dokumentów:

 • oświadczenie, że budynki lub ich części są podłączone do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła oraz o wysokości otrzymanego dofinansowania ze środków publicznych (załącznik nr 2 do uchwały),
 • oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w bieżącym roku oraz w okresie dwóch lat poprzedzających bieżący rok podatkowy (załącznik nr 3 do uchwały).

Dokumenty do pobrania

Instrukcje i wzory do pobrania:

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl