www.wroclaw.pl

  Obniżenie czynszu za lokale użytkowe

  Przedsiębiorcy, którzy w związku restrykcjami spowodowanymi drugą falą pandemii nie mogą prowadzić lub znacznie ograniczyli swoją działalność mogą ubiegać się o obniżenie czynszu za gminne lokale użytkowe

  Prezydent Wrocławia podpisał w grudniu zarządzenie, które daje przedsiębiorcom możliwość ubiegania się do zarządcy nieruchomości o obniżenie miesięcznego czynszu za najem lokalu użytkowego w związku z ogłoszonym stanem epidemii. Wsparcie skierowane jest przede wszystkim do tych przedsiębiorców, którzy najbardziej ucierpieli w związku z wprowadzonymi w październiku restrykcjami – zamknęli swoją działalność lub znacznie ją ograniczyli.

  Przedsiębiorca do wniosku powinien dołączyć dokumenty, które potwierdzają spadek dochodu w okresach, za które wnosi o obniżenie czynszu. Spadek dochodu ustala się w odniesieniu do analogicznego okresu sprzed wystąpienia pandemii.

  Czynsz za lokal użytkowy, należący do Gminy Wrocław, może zostać obniżony nawet o 80%. Wysokość obniżenia czynszu, ustalana jest indywidualnie na podstawie złożonego wniosku.

  Wnioski należy składać za pośrednictwem właściwego zarządcy nieruchomości np.: Zarządu Zasobu Komunalnego, Wrocławskich Mieszkań sp. z o.o.