www.wroclaw.pl

  Powołano Wrocławską Organizację Turystyczną

  Koordynacja i zharmonizowanie działań promocyjnych miasta, instytucji i biznesu, dotyczących turystyki w stolicy Dolnego Śląska – to główne cele powołanej właśnie Wrocławskiej Organizacji Turystycznej. Miasto chce jeszcze skuteczniej zabiegać o turystów, co jest szczególnie ważne dla branży, która mocno odczuła skutki pandemii.

  Założyciele Wrocławskiej Organizacji Turystycznej. Fot. Urząd Miejski Wrocławia
  Założyciele Wrocławskiej Organizacji Turystycznej.

  Powołanie Wrocławskiej Organizacji Turystycznej umożliwi włączenie się miasta w system prawny i strukturę współpracy w ramach Polskiej Organizacji Turystycznej. Dotychczas Wrocław był jedyny wśród największych miast Polski bez lokalnej organizacji turystycznej.

  Znalezienie się naszego miasta w prestiżowym gronie największych miast Polski, które takimi stowarzyszeniami już dysponują, to przede wszystkim okazja do rozszerzenia działań i intensyfikacji międzymiastowej współpracy. Zgodnie z tym co w ubiegłym roku zapisaliśmy we Wrocławskiej Deklaracji Turystycznej dążymy do synergii poszczególnych gałęzi tej branży. Chcemy w sposób odpowiedzialny, wspólnie z największymi graczami tego rynku – hotelami, gastronomią oraz organizacjami turystycznymi i światem akademickim, budować przestrzeń, która pozwoli nam dzielić się naszym miastem. Zależy nam, aby Wrocław mógł zaopiekować się turystą w sposób bardzo kompleksowy – od noclegu, poprzez jedzenie, do obcowania z kulturą i przyrodą.

  Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia

  Integracja lokalnej branży turystycznej

  Wrocławska Organizacja Turystyczna została powołana przez 16. członków-założycieli. To osoby związane z atrakcjami turystycznymi Wrocławia, biznesem, organizacjami pozarządowymi, transportem czy środowiskiem akademickim. 

  Naszym głównym celem jest integracja lokalnego środowiska zajmującego się turystyką, dzięki czemu będziemy mogli skonsolidować nasze działania. Wiele pracy przed nami, jednak mamy jasno wyznaczone kierunki rozwoju. W planie jest m.in. budowa strony internetowej. Chcemy też wspólnie promować się na targach, prowadzić badania rynku, czy wydawać materiały promocyjne. Dziś robimy pierwszy krok, jednocześnie zapraszając do udziału w tej inicjatywie kolejnych partnerów.

  Agnieszka Szymerowska, prezeska Wrocławskiej Organizacji Turystycznej
  Agnieszka Szymerowska, prezeska Wrocławskiej Organizacji Turystycznej Fot. Urząd Miejski Wrocławia
  Agnieszka Szymerowska, prezeska Wrocławskiej Organizacji Turystycznej

  Powrót do świetności turystycznej Wrocławia

  Ogłoszona w ubiegłym roku Wrocławska Deklaracja Turystyczna – odpowiedź miasta na sytuację branży w okresie pandemii – podkreśla potrzebę silniejszej współpracy, dobrej woli, odpowiedzialności, solidarności i prowadzenia wspólnych działań promocyjnych. Powstanie Wrocławskiej Organizacji Turystycznej z rekomendacją Wrocławskiej Rady Turystyki, jest realizacją tych założeń. 

  Z powodu pandemii obraz turystyki zmienił się znacząco. Działalność turystyczna zmniejszyła się o 70-90 proc. Mam nadzieję, że 2022 rok będzie przełomowy, a kolejne dwa lata będą powrotem do świetności turystycznej Wrocławia. Zakładam, że Wrocławska Organizacja Turystyczna, która dziś zainicjowała swoją działalność, zrealizuje wszystkie swoje cele i coraz więcej podmiotów będzie się do niej przyłączało.

  dr Piotr Oleśniewicz, Kierownik Zakładu Turystyki na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu