wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

1°C Pogoda we Wrocławiu
wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Przedsiębiorczy Wrocław
  3. Strategia
  4. Wizja – Przedsiębiorczy Wrocław 2030
Sformułowanie misji Wrocławia w zakresie wspierania przedsiębiorczości nawiązuje do misji ujętej w Strategii Wrocław 2030. Shutterstock
Sformułowanie misji Wrocławia w zakresie wspierania przedsiębiorczości nawiązuje do misji ujętej w Strategii Wrocław 2030.

Misja w przypadku miasta jest sformułowaniem jego koncepcji rozwoju.

Reklama

Innymi słowy jest to długofalowy pomysł na funkcjonowanie metropolii wobec zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i przy wykorzystaniu swoich zasobów wewnętrznych. Misja jest w tym przypadku sposobem na osiągnięcie założonej wizji.

Sformułowanie misji Wrocławia w zakresie wspierania przedsiębiorczości nawiązuje do misji ujętej w Strategii Wrocław 2030, a mianowicie „Wrocław miastem mądrym, pięknym, zasobnym – miastem, które jednoczy i inspiruje”. Stąd sformułowanie przyjęte w niniejszym dokumencie brzmi następująco: – Dbamy o jakość środowiska biznesowego we Wrocławiu budując świadomość i kulturę przedsiębiorczości, animując współpracę biznesu z nauką i administracją oraz promując wrocławskich przedsiębiorców.

Wizja możliwa do osiągnięcia

Zaprezentowana wyżej misja zmierza do wzmocnienia ekonomicznych fundamentów dobrostanu miasta poprzez oparcie go na przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności mieszkańców, czyli endogennych czynnikach rozwoju.

Wizja Przedsiębiorczego Wrocławia będzie możliwa do osiągnięcia jeżeli przyjmie się kierunki działania zgodne z czterema, wcześniej wymienionymi, obszarami interwencji.

W centrum działań powinno być tworzenie korzystnych warunków do prowadzenia biznesu, promowanie wrocławskiego biznesu jako strategicznego zasobu miasta i przede wszystkim wzmacnianie przedsiębiorczości wrocławian poprzez budowę kultury przedsiębiorczości w mieście z udziałem wszystkich podmiotów tworzących Trójkąt Wiedzy i Innowacji: środowiska naukowego, administracji, w szczególności samorządowej, i przedsiębiorców.

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl