www.wroclaw.pl

  Zwolnienia od podatku od nieruchomości

  Wrocław w ramach pakietu pomocowego dla przedsiębiorców wprowadził zwolnienia od podatku od nieruchomości dla firm, które mają problemy finansowe w związku z epidemią koronawirusa. Decyzję w tej sprawie podjęli radni na sesji Rady Miejskiej 9 kwietnia br.

  Budynki i grunty

  W związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej spowodowanymi epidemią koronawirusa, wrocławscy przedsiębiorcy mogą liczyć na łatwiejsze uzyskanie zwolnienia w  podatku od nieruchomości. Chodzi o budynki i grunty wykorzystywane w działalności handlowej, usługowej lub wytwórczej.

  – Aby nie płacić podatków od nieruchomości, przedsiębiorca powinien złożyć deklarację lub korektę deklaracji na podatek od nieruchomości i co miesiąc proste oświadczenie o niezdolności do regulowania bieżących zobowiązań – mówi Marcin Urban, skarbnik miasta. - To tylko kilka stron prostych oświadczeń do wypełnienia, co stanowi przełom w zakresie dotychczasowych ulg udzielanych przez miasto.

  Potwierdzenia prawa do zwolnienia następuje poprzez złożenie deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości oraz dołączenie do niej:

  Można z tego skorzystać od marca, ale nie dłużej niż do końca roku. Trzeba też pamiętać, że przedsiębiorcom, którym poprawi się płynność finansowa, zwolnienie w danym okresie nie będzie przysługiwało.

  Wskazane informacje, oświadczenia i formularze składa się na dołączonych załącznikach. Prawdziwość danych przedstawionych w oświadczeniach i formularzach, będzie potwierdzana w ramach kontroli podatkowych. Pełna treść uchwały na stronie BIP UM Wrocławia. 

  Informacja i wnioski

  Bliższych informacji w tej sprawie udziela Centrum Wsparcia Przedsiębiorców przy ul. Kotlarskiej 41. Wszelkie sprawy związane z ulgami podatkowymi oraz ulgami od zobowiązań cywilnoprawnych, które adresowane są do miasta, załatwiane są tam telefonicznie lub mailowo.

  Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 15.45, urzędnicy i eksperci czekają na przedsiębiorców pod numerami telefonów: 71 777 72 87, 71 777 73 10, 71 777 74 26.

  Uruchomione zostały także 2 dedykowane adresy mailowe:

  Czytaj także: Wrocławski Pakiet Pomocowy dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa