www.wroclaw.pl

  Zwolnienie z odsetek podatkowych

  Wrocław w ramach pakietu pomocowego dla przedsiębiorców nie będzie naliczał opłaty prolongacyjnej. Decyzję w tej sprawie podjęli radni na sesji Rady Miejskiej 9 kwietnia br.

  Opłata prolongacyjna nie będzie naliczana 

  Opłata prolongacyjna jest dodatkową opłatą jaka jest nakładana na wnioskującego w sytuacji gdy zostanie udzielona ulga w postaci rozłożenia podatku na raty lub odroczenia terminu jego zapłaty. Decyzją miejskich radnych taka opłata nie będzie naliczana w okresie epidemii. To kolejna pomoc miasta dla nie tylko dla przedsiębiorców, którzy ponoszą straty z powodu ograniczenia swojej działalności, ale dla wszystkich mieszkańców Miasta, którzy znajdą się w trudnej sytuacji materialnej.

  – Z uwagi na obecną sytuację, konieczne jest wprowadzenie rozwiązania, które umożliwi podatnikom, którzy ponoszą w tym okresie wymierne straty i kwalifikują się do otrzymania ulgi (a także płatnikom, inkasentom, następcom prawnym, osobom trzecim) wywiązanie się z decyzji o ratach i odroczeniach dotyczących podatków wobec gminy – mówi Marcin Urban, skarbnik miasta

  Centrum Wsparcia Przedsiębiorców

  Bliższych informacji w tej sprawie udziela Centrum Wsparcia Przedsiębiorców przy ul. Kotlarskiej 41. Wszelkie sprawy związane z ulgami podatkowymi oraz ulgami od zobowiązań cywilnoprawnych, które adresowane są do miasta, załatwiane są tam telefonicznie lub mailowo.

  Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 15.45, urzędnicy i eksperci czekają na przedsiębiorców pod numerami telefonów: 71 777 72 87, 71 777 73 10, 71 777 74 26.

  Czytaj także: 

  Wrocławski Pakiet Pomocowy dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa