wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

21°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 21:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Przedsiębiorczy Wrocław
 3. Aktualności
 4. Specustawa mieszkaniowa „lex deweloper” może prowadzić do chaosu przestrzennego

Specustawa mieszkaniowa „lex deweloper” może prowadzić do chaosu przestrzennego

zdjęcie ilustracyjne mat. prasowe
zdjęcie ilustracyjne

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk chce przekonać radnych by nie zgadzali się na inwestycje mieszkaniowe, w trybie specustawy. Przedstawiciele miasta obawiają się, że nowe przepisy doprowadzą do chaosu przestrzennego i zniszczenia we Wrocławiu terenów przeznaczonych m.in. na zieleń lub edukację. Specustawa zakłada budowanie mieszkań niezależnie od planów zagospodarowania m.in. na byłych terenach kolejowych czy przemysłowych.

Reklama

Ustawa mieszkaniowa „O ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących” – zwana potocznie "Lex deweloper" została podpisana przez prezydenta RP w sierpniu 2018 r. i ma obowiązywać przez 10 lat. Nowe przepisy zmieniają procedury inwestycji mieszkaniowych, a także inwestycji towarzyszących – od dróg i instalacji, przez szkoły po obiekty rekreacyjne. Ustawa reguluje też lokalizację inwestycji mieszkaniowych. Zdaniem autorów ustawy – nowe przepisy mają ułatwić i przyspieszyć budowanie mieszkań.

Problem w tym, że zgodnie z nowymi przepisami będzie można budować mieszkania i inwestycje towarzyszące niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obawy samorządowców budzi fakt, że uchwalone przez gminę plany zagospodarowania nie będą miały znaczenia przy budowie mieszkań.

– „Lex deweloper” pozwala na pomijanie obowiązujących już planów miejscowych w celu realizacji funkcji mieszkaniowych oraz ułatwienie w zajmowaniu niezurbanizowanych gruntów pod tę funkcję. Zintensyfikuje to procesy rozlewania się miasta, a także punktowe zmiany w istniejących miejscowych planach, ograniczając tym samym lokalnym społecznościom uczestniczenie w procesie projektowym – mówi Anna Sroczyńska, dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia.

Polityka mieszkaniowa

System planowania na poziomie gmin wygląda dziś tak, że wszystkie regulacje zapisane są w ustawie „O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”. Głównym dokumentem, który kształtuje politykę przestrzenną miasta jest „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” i miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP), na podstawie którego wydawane są pozwolenia na budowę. Drugim sposobem otrzymania pozwolenia na budowę jest decyzja o warunkach zabudowy.

– We Wrocławiu od 20 lat staramy się prowadzić stabilną politykę przestrzenną, w zgodzie z zasadami ładu przestrzennego i w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców naszego miasta. W 2018 roku Rada Miejska przyjęła „Nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia” – dokument określający politykę przestrzenną dla całego miasta. Oprócz studium we Wrocławiu powstało ponad 400 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które pokrywają prawie 60% powierzchni miasta – dodaje Anna Sroczyńska.

źródło: Biuro Rozwoju Wrocławia 

Radni zdecydują na sesji 

Ustawa określa, że rada miejska jest zobowiązana do wydania, w ramach specustawy, uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji lub odmowie w terminie 60 dni od dnia złożenia przez inwestora wniosku.

Samorządowcy boją się, że przepisy pozwalające na budowę mieszkaniową z zignorowaniem planów zagospodarowania i studium uwarunkowań będzie prowadzić do chaosu przestrzennego.

– Lokalne standardy urbanistyczne będą fałszywym sygnałem na realizację inwestycji mieszkaniowych poza ustalonym systemem. Będzie to także zgoda na zabudowę na terenach przeznaczonych na parki, zieleń obiekty edukacyjne oraz miejsca pracy – podkreśla Anna Sroczyńska.

Dlatego dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia, na sesji Rady Miejskiej w styczniu zwróciła się do radnych o wspólne wypracowanie stanowiska o konieczności ochrony wypracowanego przez lata systemu planowania przestrzennego Wrocławia i podejmowania uchwał o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, w trybie specustawy mieszkaniowej, tak aby chronić jakość życia mieszkańców. Decyzję w tej sprawie radni podejmą na lutowej sesji. 

źródło: Biuro Rozwoju Wrocławia

Czy Wrocław potrzebuje korzystania z regulacji ustalonych w specustawie mieszkaniowej?

 • miasto ma 1008 ha terenów w planach miejscowych gotowych do wystąpienia o pozwolenie na budowę
 • 550 ha terenów w wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej
 • 362 ha terenów rezerw dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego

Realizacja inwestycji mieszkaniowych we Wrocławiu

 • rezerwy terenowe wynoszą 1920 ha
 • corocznie powstaje między 60 ha a 100 ha nowej zabudowy mieszkaniowej
 • każdy 1 ha zabudowy, to około 100 mieszkań
 • Wrocław ma rezerwy na kolejne 30 lat

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl