wroclaw.pl Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 8°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Radni przyjęli budżet Wrocławia na 2018 rok

Jarek Ratajczak,
UM Wrocławia

W czwartek, 21 grudnia 2017 r. Rada Miejska Wrocławia przyjęła uchwałę budżetową na 2018 rok oraz wieloletnią prognozę finansową miasta. "Za" przyjęciem budżetu głosowało 22 radnych, 14 było przeciw. Jeden radny wstrzymał się od głosu.

Reklama

Budżet Wrocławia na 2018 rok został uchwalony na XLIX sesji Rady Miejskiej Wrocławia. Projekt przewidywał m.in. więcej pieniędzy na oświatę, inwestycje, transport i politykę społeczną. Zgodnie z założeniami większe w przyszłym roku będą zarówno dochody, jak i wydatki, w tym ponad 850 mln zł zostanie przeznaczonych na inwestycje.

Budżet 2018 z poprawkami 

Założenia projektu budżetu na 2018 rok

W połowie listopada projekt budżetu Wrocławia na 2018 r. przedstawił Marcin Urban, skarbnik miasta, w obecności wiceprezydentów i dyrektorów departamentów Urzędu Miejskiego.

– Dochody zaplanowane zostały na poziomie 4 mld 258 mln zł. Podobnie jak w latach ubiegłych blisko 70% tej kwoty stanowią dochody własne. Wydatki natomiast oszacowaliśmy na kwotę 4 mld 482 mln zł. – mówił wówczas Marcin Urban, skarbnik miasta.

Więcej pieniędzy na oświatę

Kolejny rok najwyższą pozycję budżetową stanowią wydatki na oświatę (1 mld 134 mln zł). Z tych pieniędzy finansowane zostaną m.in. nowe etaty dla nauczycieli czy wydatki inwestycyjne.

– Chodzi o środki potrzebne na modernizację i wyposażenie pomieszczeń szkolnych przekształcanych w pracownie przedmiotowe w szkołach podstawowych, budowę placów zabaw przy szkołach, doposażeniem bloków żywienia, uzupełnienie księgozbiorów – wylicza Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji.

Wzrost wydatków oświatowych wynika również z większymi pieniędzmi potrzebnymi do utrzymania nowych placówek, które powstały we Wrocławiu (np. nowe budynki Zespołów Szkolno-Przedszkolnych przy ul. Kłodzkiej czy Karpnickiej).

872 mln zł na inwestycje 

W 2018 roku Wrocław wyda o 237 mln zł więcej na inwestycje niż w roku ubiegłym. Budżet inwestycyjny wyniesie w sumie 872 mln zł, a w ramach tej kwoty sfinansowane zostaną m.in. nowe linie tramwajowe: wzdłuż ul. Hubskiej oraz przez Popowice (83 mln zł), obwodnica Leśnicy (81 mln zł), przebudowa ul. Buforowej (46,5 mln zł) czy budowa trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór (31 mln zł).

Wyższe dotacje z UE

W przyszłym roku dotacje z Unii Europejskiej będą wyższe i sięgną 248 mln złotych. Te środki będą wspierać realizowane przez miasto zadania inwestycyjne.

Niemal 51 mln zł przeznaczonych zostanie na Program poprawy infrastruktury drogowej i ponad 20 mln zł na remonty torowisk. Dodatkowo o prawie 12,5 mln zł wzrosną wydatki na komunikację zbiorową, dzięki czemu m.in. zwiększy się częstotliwość kursowania taboru. 31 mln zł zaplanowano na Program Rowerowy, a 12 mln zł na Program Ruchu Pieszego.

Polityka społeczna 

W przyszłorocznym budżecie 57 mln zł więcej przeznaczonych zostanie na wydatki związane z polityką społeczną.  

– Doceniając rolę rad osiedli w życiu miasta o 18 mln zł zwiększyliśmy budżet na Program Inicjatyw Rad Osiedli. W 2018 roku łączna kwota programu wyniesie prawie 21,5 mln zł – mówi Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.

Projekt budżetu Wrocławia na 2018 r.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl