wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

11°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 19:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Przedsiębiorczy Wrocław
 3. Aktualności
 4. Projekt budżetu Wrocławia 2019. Więcej pieniędzy na inwestycje
Projekt budżetu Wrocławia 2019. Więcej pieniędzy na inwestycje UM Wrocławia

Poprawa jakości życia mieszkańców i więcej pieniędzy na m.in. komunikację zbiorową, zieleń, ochronę powietrza i infrastrukturę drogową – to priorytety miasta w 2019 r. Na sesji Rady Miejskiej, w czwartek 22 listopada, zaplanowano pierwsze czytanie projektu przyszłorocznego budżetu i wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2019-2043. Dochody miasta w 2019 r. mają wynieść 4 mld 512 mln zł, wydatki 4 mld 797 mln zł, deficyt 285 mln zł.

Reklama

– Projekt budżetu Miasta Wrocławia na rok 2019 zawiera zadania obligatoryjne, a także odzwierciedla priorytety wynikające z założeń polityki społeczno-gospodarczej, które – po konsultacjach społecznych – zostały przyjęte w czerwcu br. Priorytety te dotyczą przede wszystkim poprawy jakości życia mieszkańców – mówi Marcin Urban, skarbnik miasta.

W przyszłym roku rekordowe mają być wydatki na inwestycje – 920 100 000 mln zł (w 2018 r. – 775 mln zł). W 2019 r. miasto chce więcej pieniędzy wydać na m.in. na komunikację zbiorową, zieleń, poprawę jakości powietrza i infrastrukturę drogową. Ponadto planowana jest kontynuacja działań zmierzających do zwiększenia partycypacji mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących miasta poprzez udział w konsultacjach społecznych i dysponowaniu środkami zaplanowanymi w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i Programu Inicjatyw Rad Osiedli.

Planowane inwestycje 2019

 • budowa osi zachodniej (od Leśnicy do ul. Granicznej i Autostradowej Obwodnicy Wrocławia) 89 710 526 zł
 • zintegrowany system transportu szynowego 84 798 085 zł
 • program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej 48 521 354 zł
 • przebudowa ul. Buforowej 47 763 612 zł
 • budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór 45 517 710 zł
 • rewitalizacja miasta ( w tym m.in. Przedmieścia Oławskiego i Odrzańskiego) 43 356 912 zł
 • budowa i kompleksowa przebudowa szkół i przedszkoli 42 847 296 zł
 • Wrocławski Budżet Obywatelski 42 454 938 zł
 • przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska) 31 842 809 zł
Untitled infographicInfogram

Planowane dochody 2019

Dochody budżetu miasta zaplanowano w kwocie 4 mld 512 mln zł. Podobnie jak w latach ubiegłych blisko 70% tej kwoty stanowią dochody własne, do których należą m.in. wpływy z podatków i opłat lokalnych (903 mln zł), dochody z majątku (358 mln zł), dochody z usług (273 mln zł), a także wpływy z podatków dochodowych (1.480 mln zł).

Największe wpływy stanowią dochody własne w wysokości 3.093.714.892 zł, które obejmują m.in. wpływy z podatków PIT – 1 373 000 000 zł i CIT - 107 000 000 zł.

– Dochody ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano na bezpiecznym poziomie w kwocie 141 mln zł, niższej o 12,6% od planu na rok 2018. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano również dochody na zadania współfinansowane ze środków europejskich, które planuje się pozyskać w związku z realizacją takich inwestycji m.in. jak Budowa Osi Zachodniej, Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, Zintegrowany System Transportu Szynowego czy też Budowę systemu „Parkuj i Jedź” – wylicza skarbnik.

Planowane wydatki 2019

Wydatki na rok 2019 zostały zaplanowane w wysokości 4 mld 797 mln zł, z czego na realizację zadań bieżących przeznaczono 3 mld 754 mln zł.

 • wydatki bieżące – 3.754.000.000 zł,
 • wydatki inwestycyjne – 920.100.000 zł,
 • wydatki na wniesienie wkładów do spółek komunalnych – 122.900.000 zł.

– Rok 2019 jest kolejnym rokiem, w którym planuje się wysokie nakłady w obszarze oświaty (1.248 mln zł), pomocy społecznej i rodziny (678 mln zł) oraz na zadania inwestycyjne (920 mln zł), w zakresie których w projekcie budżetu ujęto zwiększone środki m.in. na realizację Programu Inicjatyw Rad Osiedli, zieleń, poprawę powietrza atmosferycznego i domy pomocy społecznej – zaznacza skarbnik.

Wydatki ogółem

 • oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 1 240 777 661 zł
 • transport i łączność 1 044 245 597 zł
 • rodzina 462 818 756 zł
 • gospodarka komunalna i ochrona środowiska 422 890 322 zł
 • gospodarka mieszkaniowa 335 111 995 zł
 • pomoc społeczna 215 629 994 zł
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 161 730 179 zł
 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 66 875 025 zł
 • ochrona zdrowia 32 349 001 zł

Zadłużenia miasta

Na 2019 rok przychody budżetu miasta zostały zaplanowane w wysokości 501 906 537 zł. Na pokrycie deficyt planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 496 906 537 zł. Zaplanowany deficyt w wysokości 285 000 000 zł planuje się pokryć m.in. z preferencyjnego kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) w kwocie 100 000 000 zł. Ponadto miasto planuje przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej przez gminę w kwocie 5 000 000 zł, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

– Wydatki związane z bieżąca działalnością miasta finansowane są tylko i wyłącznie z uzyskanych dochodów. Analizując wskaźniki zadłużenia widać, że na tle innych miast możemy się pochwalić stabilną sytuacją finansową. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań to 6,52%, gdy dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 12,35% – podkreśla skarbnik.

Wydatki na obsługę długu w roku 2019 planuje się w kwocie 89 370 000 zł. Podobnie jak w latach ubiegłych w dalszym ciągu będą kontynuowane działania obejmujące m.in. korzystanie z kredytów preferencyjnych. 

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl