wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

1°C Pogoda we Wrocławiu
wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Przedsiębiorczy Wrocław
 3. Aktualności
 4. Projekt budżetu Wrocławia 2019. Więcej pieniędzy na inwestycje
UM Wrocławia

Poprawa jakości życia mieszkańców i więcej pieniędzy na m.in. komunikację zbiorową, zieleń, ochronę powietrza i infrastrukturę drogową – to priorytety miasta w 2019 r. Na sesji Rady Miejskiej, w czwartek 22 listopada, zaplanowano pierwsze czytanie projektu przyszłorocznego budżetu i wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2019-2043. Dochody miasta w 2019 r. mają wynieść 4 mld 512 mln zł, wydatki 4 mld 797 mln zł, deficyt 285 mln zł.

Reklama

– Projekt budżetu Miasta Wrocławia na rok 2019 zawiera zadania obligatoryjne, a także odzwierciedla priorytety wynikające z założeń polityki społeczno-gospodarczej, które – po konsultacjach społecznych – zostały przyjęte w czerwcu br. Priorytety te dotyczą przede wszystkim poprawy jakości życia mieszkańców – mówi Marcin Urban, skarbnik miasta.

W przyszłym roku rekordowe mają być wydatki na inwestycje – 920 100 000 mln zł (w 2018 r. – 775 mln zł). W 2019 r. miasto chce więcej pieniędzy wydać na m.in. na komunikację zbiorową, zieleń, poprawę jakości powietrza i infrastrukturę drogową. Ponadto planowana jest kontynuacja działań zmierzających do zwiększenia partycypacji mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących miasta poprzez udział w konsultacjach społecznych i dysponowaniu środkami zaplanowanymi w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i Programu Inicjatyw Rad Osiedli.

Planowane inwestycje 2019

 • budowa osi zachodniej (od Leśnicy do ul. Granicznej i Autostradowej Obwodnicy Wrocławia) 89 710 526 zł
 • zintegrowany system transportu szynowego 84 798 085 zł
 • program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej 48 521 354 zł
 • przebudowa ul. Buforowej 47 763 612 zł
 • budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór 45 517 710 zł
 • rewitalizacja miasta ( w tym m.in. Przedmieścia Oławskiego i Odrzańskiego) 43 356 912 zł
 • budowa i kompleksowa przebudowa szkół i przedszkoli 42 847 296 zł
 • Wrocławski Budżet Obywatelski 42 454 938 zł
 • przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska) 31 842 809 zł
Untitled infographicInfogram

Planowane dochody 2019

Dochody budżetu miasta zaplanowano w kwocie 4 mld 512 mln zł. Podobnie jak w latach ubiegłych blisko 70% tej kwoty stanowią dochody własne, do których należą m.in. wpływy z podatków i opłat lokalnych (903 mln zł), dochody z majątku (358 mln zł), dochody z usług (273 mln zł), a także wpływy z podatków dochodowych (1.480 mln zł).

Największe wpływy stanowią dochody własne w wysokości 3.093.714.892 zł, które obejmują m.in. wpływy z podatków PIT – 1 373 000 000 zł i CIT - 107 000 000 zł.

– Dochody ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano na bezpiecznym poziomie w kwocie 141 mln zł, niższej o 12,6% od planu na rok 2018. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano również dochody na zadania współfinansowane ze środków europejskich, które planuje się pozyskać w związku z realizacją takich inwestycji m.in. jak Budowa Osi Zachodniej, Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, Zintegrowany System Transportu Szynowego czy też Budowę systemu „Parkuj i Jedź” – wylicza skarbnik.

Planowane wydatki 2019

Wydatki na rok 2019 zostały zaplanowane w wysokości 4 mld 797 mln zł, z czego na realizację zadań bieżących przeznaczono 3 mld 754 mln zł.

 • wydatki bieżące – 3.754.000.000 zł,
 • wydatki inwestycyjne – 920.100.000 zł,
 • wydatki na wniesienie wkładów do spółek komunalnych – 122.900.000 zł.

– Rok 2019 jest kolejnym rokiem, w którym planuje się wysokie nakłady w obszarze oświaty (1.248 mln zł), pomocy społecznej i rodziny (678 mln zł) oraz na zadania inwestycyjne (920 mln zł), w zakresie których w projekcie budżetu ujęto zwiększone środki m.in. na realizację Programu Inicjatyw Rad Osiedli, zieleń, poprawę powietrza atmosferycznego i domy pomocy społecznej – zaznacza skarbnik.

Wydatki ogółem

 • oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 1 240 777 661 zł
 • transport i łączność 1 044 245 597 zł
 • rodzina 462 818 756 zł
 • gospodarka komunalna i ochrona środowiska 422 890 322 zł
 • gospodarka mieszkaniowa 335 111 995 zł
 • pomoc społeczna 215 629 994 zł
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 161 730 179 zł
 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 66 875 025 zł
 • ochrona zdrowia 32 349 001 zł

Zadłużenia miasta

Na 2019 rok przychody budżetu miasta zostały zaplanowane w wysokości 501 906 537 zł. Na pokrycie deficyt planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 496 906 537 zł. Zaplanowany deficyt w wysokości 285 000 000 zł planuje się pokryć m.in. z preferencyjnego kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) w kwocie 100 000 000 zł. Ponadto miasto planuje przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej przez gminę w kwocie 5 000 000 zł, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

– Wydatki związane z bieżąca działalnością miasta finansowane są tylko i wyłącznie z uzyskanych dochodów. Analizując wskaźniki zadłużenia widać, że na tle innych miast możemy się pochwalić stabilną sytuacją finansową. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań to 6,52%, gdy dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 12,35% – podkreśla skarbnik.

Wydatki na obsługę długu w roku 2019 planuje się w kwocie 89 370 000 zł. Podobnie jak w latach ubiegłych w dalszym ciągu będą kontynuowane działania obejmujące m.in. korzystanie z kredytów preferencyjnych. 

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl