wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

1°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: poniżej normy

Dane z godz. 14:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Przedsiębiorczy Wrocław
  3. Strategia
  4. Podstawowe obszary interwencji
Władze miasta powinny skoncentrować się na systematycznej poprawie jakości środowiska biznesowego i warunków działania dla przedsiębiorców. Shutterstock
Władze miasta powinny skoncentrować się na systematycznej poprawie jakości środowiska biznesowego i warunków działania dla przedsiębiorców.

Władze miasta powinny skoncentrować się na systematycznej poprawie jakości środowiska biznesowego i warunków działania dla przedsiębiorców.

Reklama

Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Kierunki interwencji

Biznes musi mieć świadomość, że we Wrocławiu otoczenie dla rozwoju jest nie tylko wyjątkowo korzystne na tle innych polskich i europejskich metropolii, ale również stabilne, pozwalające przedsiębiorcy długofalowo planować i budować swoją przewagę konkurencyjną na rynku.

Drugim kierunkiem interwencji powinno być budowanie świadomości i kultury przedsiębiorczości w mieście. Tylko społeczeństwo otwarte na biznes, rozumiejące proces kreowania przedsiębiorczości i proprzedsiębiorczo wyedukowane ma szansę stworzyć fundamenty miasta o gospodarce opartej na wiedzy i innowacjach.

Kolejnym obszarem wymagającym wsparcia jest stworzenie efektywnego systemu współpracy pomiędzy wrocławskimi szkołami i uczelniami, administracją miejską a przedsiębiorstwami. Obecnie – jak wynika z analizy SWOT – potencjał w tym zakresie jest ogromny, choć nie wystarczająco wykorzystany ze względu na rozproszenie wysiłków instytucji publicznych (sektora wiedzy i administracji) oraz instytucji otoczenia biznesu (organizacji zrzeszających przedsiębiorców, NGO-sów itd.).

Ostatnim kierunkiem interwencji jest promocja i budowanie wizerunku Wrocławia jako miasta przyjaznego przedsiębiorcom. Muszą być oni przekonani, że miejski samorząd chce i będzie promować wrocławską przedsiębiorczość, kreując w ten sposób wizerunek miasta otwartego na potrzeby przedsiębiorców. Aktywna polityka na tym polu sprawi, że we Wrocławiu będzie w praktyce realizowany model rozwoju miasta polegający na integracji działań w obszarze wiedzy, innowacji, kultury i wreszcie przedsiębiorczości.

Podstawowym elementem każdej strategii jest określenie kierunku rozwoju dziedziny, której strategia dotyczy. W niniejszym dokumencie kierunek ten przedstawiono w postaci wizji przedsiębiorczości Wrocławia w roku 2030. Została ona sformułowana w następujący sposób: Przedsiębiorczość wrocławian źródłem bogactwa miasta i wysokiej jakości życia mieszkańców.

Wizje: przedsiębiorczości i strategii

Przedstawiona wizja wrocławskiej przedsiębiorczości w roku 2030 nawiązuje do wizji strategii rozwoju „Wrocław 2030”, tzn. „Zrównoważony rozwój oparty na wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych mieszkańców oraz kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości”.

Wskazano w niej przedsiębiorczość skojarzoną z kreatywnością i innowacyjnością jako filar przyszłej pomyślności miasta.

Z wizji zaprezentowanej w niniejszym dokumencie wynika, że za kilkanaście lat Wrocław ma być inteligentnym miastem o gospodarce opartej na wiedzy i mądrości, wykorzystującym swój potencjał akademicki i jednocześnie metropolią oferującą przedsiębiorcom bardzo dobre warunki do prowadzenia biznesu m.in. poprzez udostępnianie im posiadanych przez samorząd zasobów. Ich działania, w szczególności o charakterze kreatywnym i innowacyjnym, mają być wspierane przez:

  • efektywnie działającą administrację, wykorzystującą e-usługi do zarządzania miastem, w tym sferą gospodarczą,
  • praktycznie kształcące i komercjalizujące wiedzę uczelnie,
  • sprawnie współpracujące ze sobą oraz z innymi podmiotami instytucje otoczenia biznesu.

W tej wizji smart citizens decydujący się na prowadzenie działalności gospodarczej mają do dyspozycji smart infrastructure i smart technologies, a miasto jest zarządzane według zasad smart governance.

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl