www.wroclaw.pl

  Pakiet dla spółdzielców

  Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w lokalu użytkowym należącym do spółdzielni mieszkaniowej mogą liczyć na wsparcie w ramach Wrocławskiego Pakietu Pomocowego.

  Pakiet dla spółdzielców from Wroclaw

  Współpraca ze spółdzielcami

  W czasie pandemii koronawirusa współpraca na linii Miasto-Spółdzielcy objęła kolejne obszary. Spółdzielniom i ich mieszkańcom przekazano niemal 240 tys. maseczek. Ponadto przygotowano Pakiet Dla Spółdzielców, w ramach którego m.in. odraczana jest zapłata podatku od nieruchomości za lokale użytkowe działające w nieruchomościach spółdzielczych.

  – Szacuje się, że pod zarządem spółdzielni żyje we Wrocławiu nawet 200 tys. osób. Oczywistym jest zatem współpraca ze Spółdzielcami. Poza przyznawanymi już Certyfikatami Bezpieczeństwa przygotowaliśmy swoistą „tarczę” wspierającą spółdzielnie mieszkaniowe w walce ze skutkami pandemii koronawirusa. W ten sposób pomagamy nie tylko spółdzielniom, ale także przedsiębiorcom działających w ich lokalach – tłumaczy Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

  Przygotowany Pakiet dla Spółdzielców obejmuje m.in. odroczenie zapłaty podatku od nieruchomości za lokale użytkowe działające w nieruchomościach spółdzielczych. Z odroczenia zapłaty podatku skorzystać mogą te spółdzielnie, które udzielą ulgi przedsiębiorcom korzystającym z ich lokali.

  Wysokość odroczonego do zapłaty podatku jest proporcjonalna do wysokości wsparcia udzielonego przez spółdzielnię.

  – Stworzyliśmy te narzędzia, aby pomagać zarówno przedsiębiorcom, jak i spółdzielniom. Umarzamy, rozkładamy na raty, odraczamy różne opłaty. Pomagamy poprzez spółdzielnie, bo tak, zgodnie z prawem, możemy to robić – tłumaczy Marcin Urban, skarbnik Wrocławia.

  W ramach wsparcia można ubiegać się także o rozłożenie na raty i odroczenie opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości należących do miasta – do grudnia 2020 r., w zakresie lokali użytkowych należących do spółdzielni mieszkaniowych, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

  – W lokalach spółdzielczych prowadzi działalność gospodarczą wielu przedsiębiorców. Musimy ich chronić. Dlatego wspólnie z Wrocławską Radą Spółdzielców i prezydentem Wrocławia wypracowaliśmy narzędzia wsparcia tak, by ochronić wiele miejsc pracy – mówi Mirosław Lach, wrocławski radny, członek Wrocławskiej Rady Spółdzielców i wieloletni prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe.

   

  Dodatkowe formy wsparcia w Pakiecie

  Jak zwracają uwagę spółdzielcy – wsparcie oferowane przez Miasto Wrocław jest unikatowe w skali kraju. – Kwoty wypłat mikro pożyczek poprzez Powiatowy Urząd Pracy pokazują, jak ważny jest we Wrocławiu sektor gospodarki. Według stanu na 29 maja wypłaciliśmy łącznie ponad 114 milionów złotych – wymienia prezydent Jacek Sutryk.

  Podczas konferencji prasowej na wrocławskim Rynku przedstawiciele Wrocławskiej Rada Spółdzielców podkreślali wagę współpracy pomiędzy miastem a spółdzielniami mieszkaniowymi.

  – Mam nadzieję, że z naszego przykładu skorzystają inni prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, bo warto chronić miejsca pracy ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i z dnia na dzień nie mieli żadnych dochodów – podkreśla Mirosław Lach.

  Maseczki ochronne dla mieszkańców

  W czasie epidemii Wrocławskie Centrum Wsparcia Społecznego przekazało mieszkańcom, za pośrednictwem spółdzielni mieszkaniowych, ponad 240 tys. maseczek ochronnych. – Specjalne pakiety z maseczkami dystrybuujemy naszym mieszańcom. Ta wymierna forma wsparcia jest uzupełnieniem działań, np. dezynfekcji, które spółdzielnie podejmują aby zwiększać bezpieczeństwo mieszkańców – mówi Marek Dera, zastępca prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe.

  Certyfikaty Bezpieczeństwa

  Przykładem współpracy jest przyznawanie od 2017 roku Wrocławskich Certyfikatów Bezpieczeństwa. To program zachęcający i promujący stosowanie szeregu ułatwień w budynkach mieszkalnych. W ramach certyfikatu przyznawane są „gwiazdki” – stopnie zaawansowania wdrożonych rozwiązań.

  Pierwszą gwiazdkę we Wrocławskim Certyfikacie Bezpieczeństwa można otrzymać za umożliwienie szybkiego dostępu do budynków dla służb ratunkowych, które w razie problemów z dostaniem się do danej nieruchomości posługują się przypisanym do niej kodem bezpieczeństwa. Patrol policyjny czy straż pożarna, które muszą szybko interweniować w zamkniętym budynku, otrzymują taki kod z Centrum Zarządzania Kryzysowego UMW.

  Od początku w Programie, na różnym etapie uczestniczy niemal 200 budynków reprezentowanych przez zarządców wspólnot, spółdzielni i innych zarządzających obiektami w mieście.
  Obecnie w ramach Programu nagrodzonych jest ponad 100 obiektów na różnym etapie Certyfikacji, w tym aż 94 budynki zarządzane przez wrocławskie spółdzielnie mieszkaniowe.

  Wsparcie w czasie pandemii – Wrocławski Pakiet Pomocowy

  To między innymi szybki dostęp do:

  – wsparcia informacyjnego poprzez miejskie Centrum Wsparcia Przedsiębiorców w zakresie pomocy oferowanej przez Powiatowy Urząd Pracy:

  – instrumentów wsparcia realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Wrocławski Pakiet Pomocowy dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa