wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

19°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 14:00

wroclaw.pl strona główna

Reklama

 1. wroclaw.pl
 2. Przedsiębiorczy Wrocław
 3. Aktualności
 4. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjne

Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej pomaga przedsiębiorczym osobom niepełnosprawnym w samozatrudnieniu. Fundusze można wydać m.in. na wyposażenie stanowisk pracy. Jest to pomoc bezzwrotna. Od 15 marca można składać wnioski o pieniądze.

Reklama

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych finansują Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i Fundusz pracy (FP). Od 15 marca 2021 r. jest możliwość składania wniosku o pieniądze w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu.

Kto może otrzymać dotację

O dotację można się starać pod warunkiem, że osoba niepełnosprawna jest bezrobotna lub poszukuje pracy (posiada dochód z innych źródeł, ale nie ma zatrudnienia).

W zależności od posiadanego statusu osoba z niepełnosprawnością może się starać  o dotację:

 • osoba bezrobotna zarówno z PFRON jak również z Funduszu Pracy,
 • osoba poszukująca pracy tylko z PFRON.

Wysokość dotacji

z PFRON:

 • do 32 700 zł przy założeniu, że działalność będzie prowadzona przez okres nie krócej niż 12 miesięcy
 • do 81 750 zł przy założeniu, że działalność będzie prowadzona nie krócej niż 24 miesiące

z Funduszu Pracy:

 • do 32700 zł i okresie prowadzenia działalności nie krócej niż 12 miesięcy

Ważne Informacje

Prowadzenie działalności wiąże się z aktywnym jej prowadzeniem, czyli osiąganiem przychodu. W sytuacji, kiedy osoba choruje i nie osiąga przychodu w tym czasie, okres 12 miesięcy liczy się tylko w okresie aktywnego jej prowadzenia.

Dotacje otrzymuje się raz w życiu, jeśli osoba skorzystała z takiej dotacji, nie może nigdy więcej starać się ponownie o takie wsparcie.

W Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu mogą się starać o dotację tylko osoby zameldowane w mieście Wrocław.

Składanie wniosków

Wnioski można składać w postaci papierowej poprzez wrzut do skrzynki podawczej znajdującej się w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu (budynek A) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź kuriera na adres urzędu: ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław. Możliwe jest też przesłanie dokumentów drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP. W takim przypadku wnioski muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym lub potwierdzone profilem zaufanym. O złożeniu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku na platformę ePUAP.

Otrzymane wnioski będą rozpatrywane wg kolejności ich wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu oraz realizowane w ramach przyznanych na 2021r. limitów środków, do momentu ich wyczerpania.

Wzory wniosków oraz dokumentów do złożenia są na stronie www.wroclaw.praca.gov.pl w zakładkach: „Dla pracodawców i przedsiębiorców”, „Zatrudnianie niepełnosprawnych" oraz „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy", „Dla niepełnosprawnych”.

Kontakt

Szczegółowe informacje udzielana są telefonicznie:

 • informacja dotycząca dotacji z PFRON tel. 071 77 01 745
 • informacja dotycząca rejestracji osób bezrobotnych tel. 071 77 01 825
 • kierownik rejestracji tel. 071 77 01 811
 • kierownik świadczeń tel. 071 77 01 870

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl