www.wroclaw.pl

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla pracujących rodziców do 11 kwietnia

  Do 11 kwietnia został przedłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola lub klubu dziecięcego.

  zdjęcie ilustracyjne
  zdjęcie ilustracyjne

  Czas, na jaki przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, był już wielokrotnie przedłużany. Pracownicy sektora medycznego, którzy nie skorzystają z opieki żłobka lub przedszkola także mogą wystąpić o zasiłek opiekuńczy.

  Tak też jest i tym razem, że ten dodatkowy zasiłek opiekuńczy ponownie został wydłużony. Do 11 kwietnia uprawnieni rodzice mogą skorzystać z tej formy wsparcia. Jest ona szczególnie ważna w trudnym czasie pandemii koronawirusa

  Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Opieka nad dziećmi do lat 8

  Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy placówki te nie mogą zapewnić opieki, albo gdy niania lub dzienny opiekun nie może sprawować opieki z powodu COVID-19, przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi przysługuje również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Wysokość świadczenia

  Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia.

  • Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.
  • Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.

  Kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje

  Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

  Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jak otrzymać zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem

  Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem należy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Czytaj więcej: ZUS dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Wniosek w formie elektronicznej

  Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Mogą one to zrobić drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Instrukcja, jak złożyć oświadczenie przez portal PUE ZUS .

  ZUS infolinia

  Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, tel. 22 560 16 00. Konsultanci COT są dostępni pon. - pt. w godz. 7.00 - 18.00.

  ZUS/jr