www.wroclaw.pl

  Centrum Wsparcia Przedsiębiorców

  Centrum Wsparcia Przedsiębiorców działa przy ul. Kotlarskiej 41. Powstało, aby w dobie kryzysu związanego z pandemią koronawirusa pomagać wrocławskim przedsiębiorcom. Na razie sprawy załatwimy tu telefonicznie lub mailowo.

  Centrum Wsparcia Przedsiębiorców koordynowane jest przez Skarbnika Miasta przez Wydział Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

  Centrum współpracuje z jednostkami miejskimi takimi jak: Zarząd Zasobu Komunalnego, Wrocławskie Mieszkania, ZDiUM oraz wydziałami Urzędu Miejskiego takim jak: Wydział Podatków i Opłat, Wydział Nieruchomości Komunalnych i Biuro Rozwoju Gospodarczego.

  Zakres spraw

  Przedsiębiorcy mogą zasięgnąć informacji oraz złożyć wniosek w zakresie:

  Kontakt

  Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 15.45, urzędnicy i eksperci czekają na przedsiębiorców pod numerami telefonów: 

  Uruchomione zostały także 2 dedykowane adresy mailowe:

  Istnieje możliwość złożenia dokumentów poprzez wrzucenie ich do specjalnej skrzynki podawczej, pilnowanej przez strażnika miejskiego. Skrzynka podawcza znajduje się przy ul. Kotlarskiej 41 (od strony Kuźniczej), dokumenty można złożyć od godz. 8.00 do 15.15.