wroclaw.pl Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 10°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Pożyczki i leasing w ramach Tarczy Antykryzysowej. Agencja Rozwoju Przemysłu

Jarek Ratajczak,
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjne

Leasing operacyjny, preferencyjne pożyczki, wszystko niskooprocentowane z długim okresem spłaty – na to mogą liczyć przedsiębiorcy w ramach Tarczy Antykryzysowej oferowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA.

Reklama

Prezentowane propozycje mają charakter pomocy zwrotnej, a ich warunki dopasowane są do indywidualnych okoliczności i profilu ryzyka każdego zainteresowanego przedsiębiorcy.

źródło: ARP SA

Oni mogą skorzystać z pomocy

źródło: ARP SA

Produkty

źródło: ARP SA

Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

źródło: ARP SA

Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP

źródło: ARP SA

Leasing operacyjny z karencją w spłacie dla Klientów MŚP

źródło: ARP SA

Leasing operacyjny „maszyneria” bez wpłaty własnej lub karencją w spłacie dla Klientów MŚP, na zakup maszyn i urządzeń

źródło: ARP SA

Dokumenty składane do wniosku

  1. Sprawozdania finansowe za lata 2018-2019, (wraz z opinią biegłego rewidenta – jeśli wymagana) oraz bieżące wyniki finansowe;
  2. Informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty (ew. z uwzględnieniem przewidywanych zmian w harmonogramach spłaty wraz informacją o ustanowionych zabezpieczeniach ).
  3. Plan wpływów i wydatków najbliższych 12 miesięcy – przy wskazaniu przewidywanego ewentualnego ograniczenia działalności spowodowanego epidemią koronawirusa; wskazanie okresu na jaki zakładane jest ograniczenie działalności i niezbędne jest wsparcie płynności;
  4. Dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń (w przypadku wyceny nieruchomości dopuszcza się przyjmowanie operatów szacunkowych nie starszych niż 24 miesiące od daty złożenia wniosku, zaś w przypadku maszyn i urządzeń dopuszcza się przyjęcie ich wartości księgowej netto wg stanu na max. 31.12.2019r. i potwierdzenie ich wartości polisą ubezpieczeniową lub ich wyceny nie starszej niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku).
  5. Zaświadczenia i opinie: ZUS, US, instytucje finansowe, ewentualnie oświadczenia przedsiębiorcy o braku zaległości lub ich stanie

Procedura pożyczkowa przeprowadzona w oparciu o uproszczony wniosek pożyczkowy składany poprzez moduł na stronie ARP SA : https://www.arp-tarcza.pl/

*) Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

lub

Szczegółowe informacje 

Centrum Obsługi Przedsiębiorców we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl