Są chętni zaprojektować przebudowę mostu Pomorskiego

Wrocławskie Inwestycje ogłosiły przetarg na wykonanie projektu przebudowy południowego mostu Pomorskiego. Zgłosiły się trzy biura projektowe.

  • fot.facebook


Oferty złożyły: Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS-PROJEKT z Wrocławia (593 tys. zł), Mosty Katowice (1,2 mln zł ) i prowadzące w rankingu cenowym konsorcjum wrocławskiego PBW Inżynieria ze spółką Europrojekt Gdańsk (423 tys. zł).

Zadanie przyszłego wykonawcy to opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego  oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o pozwoleniu na budowę, a także sprawowania nadzoru autorskiego.

Most Pomorski południowy, czyli ten od centrum, którego ten przetarg dotyczy jest jedną z trzech konstrukcji usytuowanych w jednym ciągu nad Odrą. Mosty środkowy i północny, które są w gorszej kondycji technicznej mają już dokumentację projektową. Inwestor jednak czeka na komplet dokumentów dla wszystkich fragmentów, aby nie zamykać mostów dwukrotnie. 

Most południowy wybudowany został na początku ubiegłego wieku. Poza urokliwymi basztami od strony ulicy Grodzkiej wyróżnia się niezbyt pięknymi rurami instalacji ciepłowniczej zamontowanymi wzdłuż balustrady. Planowana przebudowa to świetna okazja by instalacja ciepłownicza zniknęła, projekt ma uwzględnić ten aspekt. Remont mostów Pomorskich jest w planach na lata 2019-2020.

ram

Zgłoś uwagę